Marina Bača u nadzornom odboru MILS-Mljekare Split

95

Glavnoj skupštini Milsa-Mljekare Split, koja će se održati 30. lipnja, bit će predloženo da za članove Nadzornog odbora izaberu Marinu Bača, Dubravka Žganeca i Nikolu Martinića.

Marina Bača
Marina Bača

Marina Bača rođena je 31. svibnja 1974. godine u Varaždinu, gdje je i završila svoje  srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1997. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru financije. Trenutačno završava poslijediplomski MBA studij također na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Profesionalnu karijeru započela je u siječnju 1997. godine u Siemens Nixdorfu kao komercijalist, a od siječnja 1999. radi kao komercijalist u Siemensu u odjelu Information and Communication Products. U listopadu 2001. prelazi ne mjesto komercijalnog voditelja odjela Information and Communication Mobile Devices.

U srpnju 2006. prelazi u sektor Siemens IT Solutions and Services na mjesto komercijalnog direktora i radi na poslovima financijskog izvještavanja i planiranja, upravljanja rizikom i imovinom, definiranja poslova i procesa, organizacije unutar sektora itd.

U lipnju 2008. godine prelazi u FIMA Grupu na mjesto financijskog direktora i predsjednice Uprave Fima Validusa.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here