Atlantic preuzima 12 novih ljekarni i specijaliziranih trgovina OTC-a

68

Atlantic Grupa je sklopila ugovor o strateškom partnerstvu sa Zdravstvenom ustanovom Dvoržak, preuzevši udio koji je u društvu Livia d.o.o, koje je vlasnik ove zdravstvene ustanove, do sada držao islandski Pharma Investment.

Livia d.o.o, čiji je osnivač je obitelj Dvoržak, u vlasništvu ima deset ljekarni i pet specijaliziranih trgovina bezreceptnim lijekovima i medicinskim proizvodima na području čitave Hrvatske. Prema ugovoru o strateškom partnerstvu, krajnji je cilj ove transakcije izdvajanje 12 ljekarničkih jedinica – sedam ljekarni i pet specijaliziranih trgovina – iz sustava društva Livia,  te njihovo stopostotno preuzimanje od strane Atlantic Grupe do kraja 2009.

Po izdvajanju ovih 12 ljekarni i specijaliziranih prodavaonica te njihovom uključivanju u sustav Atlantic Grupe, preostale ljekarne kojima nastavlja upravljati obitelj Dvoržak poslovat će u strateškom partnerstvu s Atlanticovim ljekarničkim lancem Farmacia. Partnerski odnos realizirat će se kroz zajedničku koordinaciju i upravljanje funkcijama nabave, marketinga, edukacije i drugih stručnih aktivnosti.

Marko Smetiško
Marko Smetiško

„Preuzimanjem novih ljekarni na području čitave Hrvatske i njihovim uključivanjem u ljekarnički sustav Atlantic Grupe kompanija dodatno učvršćuje poziciju vodećeg privatnog ljekarničkog lanca, koji će s novim ljekarnama okupljati ukupno 50 jedinica – 40 ljekarni i 10 specijaliziranih prodavaonica bezreceptnih lijekova. Osim preuzimanjem, Atlantic Grupa svoj ljekarnički lanac Farmacia nastavlja širiti i otvaranjem novih vlastitih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, planiranim krajem kolovoza i početkom rujna“, objasnio je Marko Smetiško, potpredsjednik Atlantic Grupe za diviziju Pharma.

Tijekom posljednjih godinu i pol dana Atlantic je, kao što je bilo najavljivano tijekom inicijalne javne ponude dionica krajem 2007., razvio uspješan ljekarnički lanac Farmacia te se etablirao kao vodeći subjekt u ovoj zdravstvenoj i tržišnoj niši.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here