U srpnju realni pad maloprodaje 14,5 posto

18

kriza-ftdPosljednji podaci Državnog zavoda za statistiku potvrdili su naša očekivanja o kretanju trgovine na malo tijekom srpnja. U promatranom razdoblju nastavljen je trend snažnog pada prometa u trgovini na malo, koji je započeo još u listopadu 2008. Tako je uspoređujući s prošlogodišnjim srpnjem promet u trgovini na malo zabilježio pad od 14,3% u nominalnim iznosima. Promatrajući realno, pad je još izraženiji, te iznosi 14,5%.

Međutim, navedeno ipak predstavlja usporavanje pada prometa u maloprodaji u odnosu na prethodni mjesec. Promatrajući nominalne promjene prometa u trgovini na malo po trgovačkim strukama očekivano najznačajniji pad prometa zabilježen kod prodaje motornih vozila od čak 52,2%. Istovremeno, i kod prodaje motornih goriva i maziva bilježi se pad prodaje od 19,8%. Prodaja u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito živežnim namirnicama, na koju se odnosi preko 35% ukupnog prometa u trgovina na malo, zabilježila je godišnji pad prodaje od 6,7%. Uspoređujući s lipnjem trgovina na malo očekivano bilježi pozitivne stope rasta, 12,6% nominalno, odnosno 14,3% realno. Ovakav značajan rast prometa u trgovini na malo na mjesečnoj razini ne čudi jer su srpanj i kolovoz razdoblje najveće turističke aktivnosti, odnosno središnje turističke sezone i povećane potrošnje.

Značajan mjesečni rast prometa u trgovini na malo, promatrajući nominalne promjene prometa po trgovačkim strukama, zabilježen je kod prodaje u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito živežnim namirnicama (+16,6%), te kod prodaje motornih vozila (+15,7%). Ako usporedimo promet u prvih sedam mjeseci promet u trgovini na malo s onim u istom razdoblju prošle godine vidimo da je nominalno manji za 14,7%, a realno 16,3%. što sugerira daljnji pad osobne potrošnje, a što će se dodatno odraziti na snažno smanjenje BDP-a.

U narednom razdoblju očekujemo nastavak realnog pada prometa u trgovini na malo na godišnjoj razini, no ipak nešto manjim intenzitetom što će prvenstveno biti utjecaj niže prošlogodišnje baze. Posljednje povećanje stope PDV i uvođenje “kriznog poreza” vjerojatno će se nepovoljno odraziti na domaću potrošnju te očekujemo da bi mogli zabilježiti dvoznamenkasti realni pad trgovine na malo za cijelu 2009. godinu. (RBA analize)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here