Žitnjak: Gubitak u devet mjeseci povećan 51,1%, prihodi srušeni 30,6%

27

Žitnjak je u devet mjeseci ove godine ostvario gubitak u poslovanju od 5.443.406,22 kn, čak 51,2 posto više nego u istom lanjskom razdoblju kad je gubitak iznosio 3,6 milijuna kuna.

zitnjak1Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 81.074.444,47 kn što predstavlja pad od 30,64 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje manji su za 31.349.219,48 kn ili 29,38 % u odnosu na isto razdoblje 2008. kao rezultat zatvaranja prodajnih mjesta. Prihodi od veleprodaje koji iznose 45,06 % prihoda od prodaje, manji su za 34,99 %, a prihodi od maloprodaje koji iznose 54,94 % prihoda od prodaje, manji su za 24,00 % u odnosu na 2008.

Financijski prihodi manji su za 2.279.238,32 kn ili 56,50 % u odnosu na 2008. g. Najveći pad čine prihodi od kamate za društvo Mlinar i prihodi po osnovu provizija po cesijama i kompenzacijama. Prihodi od zakupnina i ostalih usluga veći su za 50.583,57 kn ili 3,57 %. Ostali prihodi manji su za 2.324.616,02 kn u odnosu na 2008.g ili 49,28 %kao rezultat novog načina evidentiranja povratnica dobavljačima. Ukupni rashodi manji su za 30,66 % u odnosu na isto razdoblje 2008. Nabavna vrijednost prodana robe manja je za 29,88 % u odnosu na rezultate za isto razdoblje u 2008. Materijalni troškovi smanjeni su za 697.530,19 kn ili 12,32 % u odnosu na 2008.g.
Bruto plaće manje su za 6,42 % u odnosu na isto razdoblje 2008. Financijski rashodi smanjeni su sa 5.667.141,96 kn u 2008.g. na 167.451,77 kn u 2009 g., kao rezultat nepovoljne prodaje udjela u 2008.i smanjenja zaduženja kod kreditnih institucija – vraćen kredit Zagrebačke banke u 2008.g. Ostali troškovi poslovanja smanjeni su za 1.480.938,56 ili 33,64 % kao rezultat smanjenja usluga za Mlinar.

Na rezultate poslovanja utjecala je recesija, kao i zatvaranje prodavaonica po planu vlasnika. Posljedice recesije najviše se osjećaju kroz pogoršanu likvidnost, produljenje naplate potraživanja i dostupnost izvora financiranja, čija je posljedica otežano plaćanje obveza prema dobavljačima.Također se osjeća i usporavanje realizacije ugovorenih poslova. Zbog zatvaranja prodavaonica smanjene su zalihe robe za 34,25 % ili 3.244.811,13 kn. Stanje zaliha na 30.09.2009.g iznosi 6.228.051,53 kn neto.

Ukupna potraživanja smanjena su 27,58 %, od čega su potraživanja od kupaca smanjena za 6,78 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Potraživanja za pozajmice smanjena su za 25,60 % sa 62.820.000,00 kn u 2008.g na 46.740.565,16 kn u 2009.g. Ukupne obveze smanjene su 70,24 % kao rezultat smanjenja obveza prema dobavljačima i prema kreditnim institucijama. Obveze prema ostalim dobavljačima smanjene su iz razloga preusmjeravanja poslovanja na Koncern Agrokor, a obveza prema akvizicijama unutar Koncerna nema.

Kao rezultat zatvaranja prodavaonica i preuzimanja istih od strane Mlinara, smanjen je i broj zaposlenih sa 303 zaposlenika u 2008.g na 242 zaposlenika u 2009.g. što je smanjenja za 20,13 %. Društvo i u 2009. godini nastavlja zatvaranje poslovnih jedinica s ciljem povećanja efikasnosti i poboljšanja rezultata (zatvaranje jedinica koje posluju s gubitkom). Primarni cilj odnosi se na izradu kompleksnijih analiza poslovanja koji bi omogućili ostvarivanje konkurentnosti na tržištu veleprodaje, a time i poboljšanju rezultata poslovanja. (SEEbiz)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here