Kako naplatiti dugovanja – rješenja i prigovori

13

rjesenje-o-ovrsiAko je određeno potraživanje nesporno i za dužnika i za vjerovnika bolje je da se izbjegne parnica na sudu.

U postupku prisilne naplate duga odnosno ovršnom postupku i to temeljem vjerodostojne isprave koje su najčešće račun ili IOS – izvod otvorenih stavki (napomena: detaljno objašnjeno u prethodnoj kolumni) postoje dva slučaja kada vjerovnik neće uspjeti naplatiti svoje potraživanje od dužnika, a to su sljedeći:

1) ako dužnik podnese prigovor protiv Rješenja o ovrsi i to unutar roka koji u pravilu iznosi 8 dana od dana kada je dužnik primio Rješenje o ovrsi, osim u predmetima naplate potraživanja temeljem mjenice ili čeka gdje taj rok iznosi samo 3 dana

i

2) ako Rješenje o ovrsi postane pravomoćno međutim niti na glavnom niti na sporednim žiro računima dužnika nema sredstava za naplatu potraživanja vjerovnika.

Prigovor protiv Rješenja o ovrsi
U prvom slučaju, tj. kada je podnesen prigovor protiv Rješenja o ovrsi Javni bilježnik prvo provjerava da li je prigovor pravodoban i dopušten. Ako je prigovor pravodoban (podnesen unutar roka) i dopušten (podnesen od strane ovlaštene osobe) Javni bilježnik prosljeđuje cijeli predmet nadležnom sudu i postupak se nastavlja kao parnica na sudu, a to može trajati od nekoliko mjeseci do oko godinu dana. U toj parnici vjerovnik kao tužitelj mora dokazati osnovanost svojeg potraživanja. To znači da mora dokazati da je isporučio određenu robu ili da je izvršio određenu uslugu, a poslije toga sud donosi presudu kojom nalaže dužniku da plati i dug i zatezne kamate te sve troškove sudskog postupka.

Objektivno gledajući, ako je određeno potraživanje nesporno i za dužnika i za vjerovnika je bolje da se izbjegne parnica na sudu.

Naime, dužnik će kada jednom konačno izgubi parnicu morati pored glavnog dijela duga platiti vjerovniku i vrlo visoke troškove sudskog postupka i odvjetničkog zastupanja te zakonske zatezne kamate koje iznose oko 15% godišnje. S druge strane, vjerovnik dok ne dobije parnicu na sudu ne može naplatiti od dužnika sredstva koja potražuje.

Dužnik bez sredstava
U drugom slučaju, tj. kada je Rješenje o ovrsi postalo pravomoćno i kada Javni bilježnik preda vjerovniku jedan originalan primjerak tog Rješenja s otisnutom klauzulom pravomoćnosti i ovršnosti vjerovnik treba poslati preporučenom poštom ili osobno uručiti to Rješenje u originalu poslovnoj banci kod koje je otvoren glavni račun dužnika.

Banka je dužna odmah po primitku navedenog Rješenja o ovrsi izvršiti pljenidbu sredstava na računu dužnika u iznosu određenom tim Rješenjem i prenijeti ta sredstva na poslovni račun vjerovnika. Ukoliko na računu dužnika nema dovoljno sredstava banka je dužna u roku od 8 dana obavijestiti vjerovnika o tome.

Kada je dužnik obrt tada vlasnik obrta kao fizička osoba odgovara za dug obrta i cijelom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom pa vjerovnik može promijeniti sredstvo ovrhe na određenu imovinu vlasnika obrta.

S druge strane ako je dužnik pravna osoba (najčešće d.o.o.) tada ta pravna osoba odgovara za dug samo svojom imovinom, a ne i imovinom ovlaštenih osoba u toj pravnoj osobi.

Međutim, ako je do nedostatka sredstava na računu dužnika došlo zbog zlonamjernog ponašanja određene ovlaštene osobe (direktor, prokurist, vlasnik poslovnih udjela) vjerovnik koji je zbog toga oštećen može pokrenuti kazneni postupak protiv te osobe i to podnošenjem kaznene prijave nadležnom Državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela Prijevare.

U sljedećoj kolumni će biti riječ o ovrsi na pokretninama dužnika.

Duje Nazlić
Duje Nazlić

Vaš savjetnik

Duje Nazlić, dipl.iur., diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2004 godine te položio Pravosudni ispit 2006 godine. U odvjetništvu radi od početka 2005-te, a područja njegovog posebnog interesa su: građansko, trgovačko, radno i zemljišnoknjižno pravo.

Vaše upite za pravni savjet slobodno šaljite na redakcija@jatrgovac.com.

19 COMMENTS

 1. Poštovani,

  Molim Vas za savjet.

  Imam pravomoćno rješenje o ovrsi računa i izvješće banke od 30.12.09. da je račun blokiran i da nema sredstava na računu.

  Dužnik je d.o..o.. U vlasništvu ima 3 parcele sa građevinskim dozvolama, opterećene hipotekama.

  Kakvi su moji izgledi za naplatu potraživanja i mogu li što učiniti?

  Dali su moji eventualni daljni potezi vezani nekakvim rokom?

  Čuo sam da dužnik može nesmetano prodati parcele i mene zaobići.

 2. Dobar dan,

  Pretpostavljam da je pravomoćno rješenje o ovrsi koje je donio Javni bilježnik.

  S obzirom da je poslovni račun ovršenika, tj. dužnika, blokiran primjenjuje se odredba
  članka 5. stavka. 3. i 4. Ovršnog zakona.

  Ovrhovoditelj, tj. vkerovnik, treba predložiti promjenu sredstava ovrhe. U ovom slučaju
  to su nekretnine ”3 parcele” koje su u vlasništvu dužnika.

  Prije svega je potrebno dobiti original izvadak iz zemljišne knjige za svaku od nekretnina (to je dokaz da je dužnik vlasnik tih ”parcela”).

  Izvadak je prilog prijedlogu za promjenu sredstva ovrhe, a prijedlog se podnosi Općinskom sudu na čijem području se nekretnina nalazi.

  Ovrhovoditelj treba pokrenuti ovrhu na određenoj nekretnini i tražiti upis te činjenice u zemljišnu knjigu. Nakon toga nema opasnosti od prodaje nekretnine trećoj osobi.

  Rok za promjenu sredstva ovrhe je određen u članku 180a. stavku 4. Ovršnog zakona i iznosi čak godinu dana od dana dostave banci pravomoćnog rješenja o ovrsi.

  Izgledi za naplatu potraživanja ovise o financijskom stanju dužnika.

  • Poštovani,

   Vezano za pitanje: ”računa li se kamata od dana sudskog riješenja ili od dana izdavanja ovrhe” odgovor je sljedeći:

   Ovršni postupak se pokreće temeljem originala računa ili dokumenta Izvod otvorenih stavki na kojem treba jasno navesti datum dospijeća određenog iznosa duga.

   Npr. račun za iznos od 10.000,00 kuna izdan 01.02.2010. koji dospijeva 09.02.2010., a zakonske zatezne kamate se računaju od prvog dana nakon dospijeća dakle od 10.02.2010.

   Dakle, zakonska zatezna kamata se računa od prvog sljedećeg dana od datuma dospijeća računa (npr. ako račun dospijeva 09.02.2010. tada kamata teče od 10.02.2010.).

   Datum izdavanja Rješenja o ovrsi je bitan samo za iznos troškova postupka (pristojbe i troškovi odvjetničkog zastupanja) jer se kamate na te troškove računaju od dana izdavanja Rješenja o ovrsi.

 3. Poštovani,
  molim Vaš stručno mišljenje.Naime dugi niz godina vodim privatnu tvrtku koja se bavi međunarodnim otpremništvom u svezi carinjenja robe .No 2007 godine dobijam rješenje od nadležne carinarnice kojim me proglašavju vlasnikom jahte koja je bila u charteru u RH i po obavljenom poslu napustila područje RH te svoju djelatnost odlučila obavljati u Grčkoj.Njihovim rješenjem obvezuju me za plaćanje carine ,trošarine i pdv-a u abnormalnom iznosu za moje prilike(iako je vlasnik jahte regularno sa svim popratnim dokumentima koji su pečatirani štambiljima nadležnih organa izašao iz zemlje) jer sam ja imala punomoć za zastupanje u navedenim poslovima.Žalba na rješenje apriori mi je odbijena uz opasku da žalba ne odgađa ovrhu .Time su mi blokirali svaki dalji rad kao i opstanak ,ne samo u poslovnom već i u realnom svijetu preživljavanja od samostalnog obavljanja poslova od kojih živim ( kupujem hranu familijii,plaćam račune…).U postupak uzimam odvjetnika koji naravno podnosi žalbe,prigovore i ost. i naravno to košta. No međutim procedura traje i traje .Ja nemam novaca,ne mogu obavljati posao,a problemi rastu.U međuvremenu poslovna banka kod koje je nastavno na dobro poslovanje uzet dugoročni kredit za kupnju poslovnog prostora i koji se uredno podmirivao sve do trenutka blokade računa carinarnice.Kako je banka imala trajni nalog,blokadom računa više nismo mogli ispunjavati ugovorne obveze te banka otkazuje ugovor o kreditu i jednikratno naplačuje cijeli iznos kredita+ zatezne kamate+ kamate na kašnjenje i sve ostalo moguće i nemoguće.Također mi šalje i zadužnicu za naplatu izdane bankovne garancije za potrebe carinskog poslovanja te potražuje cijeli iznos odmah i to nakon proteka zakonskog roka na što smo također pravovremeno uložili žalbu. Suma sumarum sve za što smo radili nestalo je preko noći .Zbog nelikvidnosti i nemogućnost izvršavanja svojih obveza 90% klijenata raskinulo je poslovnu suradnju, ne mogu izvršiti obveze prema dobavljačima koji su svi mahom podigli ovrhe protiv moje tvrtke i sjeli mi na račun. Ne bi bilo tužno da i ja nisam podigla ovrhe i to prije sporne nastale situacije gdje su mi potraživanja veća od obveza ,ali do dan danas sudstvo vodi predmete ,neki su i postali pravomoćni no od novaca ni traga ni glasa.Predmeti su zavedeni u Fini i u redosljedu sam naplate,no pitanje je kad će to biti i da li će biti. Čak po jednom predmetu imamo i zabilježbu na nekretninu koja nikako da krene u proceduru. U međuvremenu moja poslovna banka ekspresno vodi ovrhu protiv mene i mojih nekretnina gdje je već i zakazano prvo ročište za prodaju i to kod istog suca koji je vodio predmete koje sam ja ovršila i koji još nisu rješeni.Kako je evidentno da banke u RH imaju prvenstvo u svemu pa tako u ovdje,postavljam pitanje kako je moguće da ja od banke ne mogu dobiti nikakve podatke vezano za proces koji vodi protv mene i to nakon niza osobnih upita,sastanaka,dopisa,e-mailova.Da bih vidjela svoje stanje blokade morala sam banci upaltiti skoro 500,00 kn kako bi mi isto izlistala. Bilo što da tražim moram banci uplatiti unaprijed.Kako sam u blokadi primorana sam posuđivati novac kako bi donekle znala što se radi.Svaki upit naplaćuju . Problem nastaje čak i s prilivom novca jer iako je sitaucija abnormalna na sve načine pokušavam raditi i prihodovati bilo što da mi se smanji blokada.Od početka blokade na račun banke otišlo je cca 90.000,00 kn gdje im se onad gubi svaki trag.Uporno pokušavam doznati gdje su novci,a odgovor je da oni ne znaju neka idem na Finu.Fina također naplaćuje svaki upit.Posudila sam novce i za to izlistanje no međutim uplate u navedenom iznosu nema.Kako je prva u naplatnom redu bankovna garancija iste banke u iznosu 160.000,00 kn koja je stavljena u naplatni red temeljem zadužnice iako joj je istekao rok za naplatu te uložena žalba ,ista se nije smanjila niti za jednu jedinu kunu.Danas sam dobila usmeni,napominjem usmeni odgovor da banka zatvara uplatama dugoročni kredit koji uopće nije na redu za naplatu. Razlog jer njima tako odgovara.Da oni to tako ne rade onda bi se naplatio neko prije njih.Pa ako postoji red naplate,kao se može to raditi. I zašto ja ne mogu doći besplatno do podataka o svojim novcima.Situacija je zaista tragična,a kako nemam više novaca za odvjetnika koji bi me savjetovao, jer bivši me je isto tužio za neplaćene račune ( a kako da mu platim kad sam u blokadi i svaki priljev mi banka pojede a njemu sam se obratila za pomoć u rješavanju situacije) ovim putem molim za bilo kakav besplatan savjet.
  Unaprijed zahvaljujem.

  • Poštovana
   Na žalost u Hrvatskoj je bezbroj trgovačkih društava i obrta koji su ušli u probleme zato što su im drugi dužni i zato što se ne mogu naplatiti.
   Ovrhe protiv vaših dužnika koje još traju ili blokirani računi vaših dužnika na kojima nema novaca su samo primjer nečega što je vrlo čest slučaj.
   Što se tiče ponašanja banke i FINA-e koje moraju provoditi blokadu vaših računa možete sami sebi pomoći na način da sve zahtjeve prema njima podnosite u pisanom obliku i da od njih tražite isključivo pisane odgovore.
   Njihova politika da naplaćuju izliste je nešto što ne možete promijeniti.
   Ako osnovano sumnjate da prilikom naplate s blokiranog računa nije poštivan redoslijed prvenstva s obzirom na datum dostavljanja ovrhe podnesite pisanu pritužbu.
   Konačno, trebate sami ili uz pomoć stručnjaka sastaviti popis svih ovrha zbog kojih su blokirani vaši računi i imovina te točno odrediti njihov redoslijed prvenstva.

 4. POSTOVANI! molim Vas za savjet,
  sa zaduznicom sam blokirala racun duznika koji ima d.o.o ali na racunu nema dovoljno sredstava za naplatu, duznik vjerojatno kupuje i prodaje na crno kad mu je racun blokiran a on stalno radi. Zanima me gdje i kako mogu saznati dali duznik ima sto u svojem vlasnistvu i dali bi ako idem na sud mogla dobiti kakvu imovinu ( ako je ima) posto je d.o.o

  zahvaljujem unaprijed!

 5. Poštovani,

  imam jedno pitanje u vezi ovrhe,tj obustave ovrhe.

  da skratim,novčana sredstva su mi se skidala sa računa par mjeseci,jer imam ovrhu i dogodilo se da tražbina nije namirena do kraja no obustavljena je ovrha,mada mi plaća i dalje redovno stiže.
  zanima me u kojem roku banka moze skinuti i dal postoji neka zastara?u roku od 10godina?ako mi nije skinuto unutar 10 godina dal nastupa zastara?

  hvala

  lp

  AG

  • Poštovana,

   Ovrha na plaći je valjana sve dok se u cijelosti ne namiri cijeli dug zjedno sa svim kamatama i troškovima.
   Rok zastare od deset godina se odnosi na podnošenje ovršne isprave na naplatu.
   Kada je ovršna isprava jednom podnesena i račun blokiran tada nema zastare.

 6. Javljam Vam se u nadi da ćete me uputiti što mi je činiti .Naime prije par godina na vrata mi je došao inkasator htr-a ,rekao mi je da moram plaćati pretplatu za tv ,kako sam ja podstanar u tom stanu ,rekla sam mu da nije stan moj i da mu nemogu davati podatke o gazdama dok se sa njima ne konzultiram, on je bio uporan i dosadan i prijetio mi je nekakvim inspekcijama od neznam ni ja od kud sve , te kako mu moram dati podatke ,nije se htio maknuti sa vrata i na kraju sam mu dala svoje podatke jer me toliko isprepadao i ispreskakao sa kojekakvim prijetnjama,pa sam mu iz straha dala svoje podatke.Nisam ga pustila u stan jer u tom trenutku nismo ni imali tv jer su taman radnici postavljali parket inkasator nikada nije nogom stupio u taj stan ,niti je utvrdio da li imam ili nemam tv ,ja sam mu uporno govorila da nemam tv ,niti da je stan moj itd.Nakon nekog vremena dolazi meni uplatnica da platim tv pretplatu naravno na moje ime,pa još jedna ,pa još par,Ja ih nisam platila jer sam smatrala da je to prevara i da mi je na prepad inkasator uzeo podatke.Zvala sam hrt da o čemu se tu rai ,no međutim od njih ni pisma ni razglednice,slala sami i mailove sa objašnjenjima itd.Naravno da nikakvog odgovora.U jednom određenom trenutku su te uplatnice prestale dolaziti.i tako do danas.Dana 20.11.2012 ja u kasliću dobijem pismo od odvjetničkog društva Hanžeković i Partneri doo
  Prisilna naplata duga u kojem navode da su oni punomoćenici hrt-a

  Nikada do sad nisam bila u takvoj situaciji ,niti sam za navedeni predmet dobivala bilo kakve obavijesti ili opomene ili bilo šta drugo .Bojim se svega ovoga pa Vas najsrdačnije molim za pomoć kome da se obratim jer sam pravno neupućena koja su moja prava ili što mi je činiti.

  • Poštovana,
   Na Prijedlog za ovrhu imate pravo podnijeti prigovor u roku koji vam je naveden (mislim da je 8 dana od dana primitka pošte).
   Nakon Vašeg prigovora postupak se nastavlja kao parnica na sudu.
   Ako u svojoj mekretnini nemate: televizor, radio, kompjuter, onda možete izbjeći plaćanje TV pretplate.
   Možete prigovoriti i tvrditi da u tom razdoblju Vi zaista nista imali ništa od navedenog i da ste mail-om obavijestili HRT o tome.
   Tek nakon što Vi eventualno uspijete u parnici ovaj će postupak biti završen.

 7. Poštovani,

  Imam jedno pitanje, te bih Vam bio zahvalan kada biste mi odgovorili na isto.

  Naime, 20.11.2012. sam dobio rješenje o ovrsi od T-com-a. Budući da se radi o računu iz 11.mj.prošle godine, i da su prijedlog i rješenje o ovrsi doneseni unutar godine dana, pretpostavljam da nemam pravo na prigovor zastare.

  Međutim, zanima me mogu li se žaliti i kao argument istaknuti da nisam dobio nikakvo upozorenje unutar te godine dana. Dobio sam opomenu neposredno nakon neplaćanja računa, i sve je ostalo na tome. Nikad nisam pismenim putem obaviješten od T-com-a da postoji nekakav dug, mislim na nekakvu preporučenu poštu ili sa povratnicom i sl. gdje bih potpisao primitak takve obavijesti. Budući da sam svaki budući račun uredno podmirivao, i na kojima je između ostalog i naznačeno da su svi prijašnji računi podmireni, mogu li se ja pozvati upravo na to?

  Znači, imaju li oni obvezu poslati još neko upozorenje, opomenu pred ovrhu ili slično, prije rješenja o ovrsi, ili je dostatna jedna jednina opomena stara gotovo godinu dana? I mogu li se pozvati na račun kao vjerodostojnu ispravu, na kojem je, ponavljam, navedeno da su sve prijašnje tražbine podmirene?

  Unaprijed Vam zahvaljujem!

  • Poštovani,
   Prijedlog za ovrhu se može pokrenuti odmah nakon dospijeća računa odnosno odmah nakon nastanka duga.
   Ovrhovoditelj nije obvezan prethodno slati opomenu ovršeniku.

 8. Postovanje, ovako zanima me sljedece,dobio sam pravomocnu presudu,sa tim otisao na finu i predao za prisilnu naplatu,,da li sada kad je to na fini postoji opet mogucnost nekakve zalbe ili vise nema nikakve zalbe ,,te nakon koliko dana sjednu novci meni na racun ukoliko fina skine sa tog racuna odmah novce,,cuo sam da sjednu tek za 30 dana od dana naplate,,puno hvala…

 9. Poštovanje.
  Da li mi možete reči koji je neki zakonski rok za žalbu ili pobijanje nekog izdanog računa? hvala puno…

 10. Poštovani

  Imam jedno pitanje.. Kako ne znam kome se obratiti pronašla sam na internetu ovaj članak. Naime, imam auto kredit u sberbanci i dospijeva na naplatu 01. u mjesecu. ratu za 11 mjesec sam krenula uplatiti 09.12.2013 jer zbog drugog kredita nisam mogla ranije, a i plaća mi je sjela na račun tek 06.12.2013. Prilikom pokušaja dizanja novca sa računa sam vidjela da je dozvoljeni iznos 0 i da mi je ovrha na plaću za dvije rate kredita (11 i 12 mj tj 3000 kn). Znači, skinula mi je fina 3000 kn sa računa, još su mi sa plaće skinuli 540 kn (jer je u firmi taj iznos podjeljen na 6 rata). Tako da sad ispada da su me ostavili bez ikakvih sredstava za život (nemam ni 100 kn koje je potrebno da bi prekinula ovrhu na računu, FINA traži) i oni mi nedaju povrat novca (tih 540 kn. Molim Vas pomoć jer sam bespomoćna. I da nisam dobila nikakvo rješenje o ovrhi niti išta navedeno.

  Unaprijed hvala

 11. potšovani, ne znam da li ste još uvijek aktivni, ali ja sam Vam poslao na navedenu adresu mail, ili ako treba mogu ovdje u komentar napisati. Unaprijed se zahvaljujem na Vašem odgovoru.

 12. Pozdrav
  Dopustite mi da vas pitati da li je potrebno financiranje je još uvijek na snazi​​.
  Ako je tako molim neka mi dobro znamo svoju potrebu, jer ja sam spreman da vam donese svoju podršku.Mail ti silva2silvo@yahoo.fr
  Pročitaj srdačno.

 13. Mislimo se vjenčat al ja kao supružnik imam dugove na svoje ime prema banci koje ne mogu odplatit, a nemam nekretnine na svoje ime. Dali nakon našeg vjenčanja banke i ostali koji potražuju dug mogu si naplatit preko nekretnine koja glasi na ženino ime, pošto postajemo ja i ona zajednica od sljedećeg mjeseca 2015 i dali u budućnosti bilo što zajedno kupimo (nekretninu ili pokretninu), a glasit će na ženino ime dali banke mogu to oduzeti u korist naplate duga iako je žena registrirana napapirima kao vlasnik nekretnine ili pokretnine?

  hvala na odgovoru

  Srdačan pozdrav

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here