Stabilno poslovanje Grupe Mercator u 2009. godini

109

stabilno-poslovanje-grupe-mercator-u-2009-godiniUnatoč iznimno zahtjevnim gospodarskim okolnostima i uvjetima poslovanja Grupa Mercator je tijekom 2009. godine ostvarila 2,64 mlrd eura prihoda od prodaje, što uzevši u obzir stalne tečajeve predstavlja 0,6 % rast obzirom na isto razdoblje prethodne godine. Uzevši u obzir promjene tečajeva, prihodi Grupe Mercator su se u 2009. godini, obzirom na isto razdoblje prošle godine, smanjili za 2,4 %, uglavnom zbog deprecijacije srpskog dinara.

Mercator je u 2009. godini ostvario razvojne i investicijske aktivnosti u skladu s planom. Grupa je investirala 159,2 milijuna eura, većinom u razvoj maloprodajne mreže. Otvaranjem hipermarketa u Staroj Zagori Mercator je u listopadu 2009. ušao na tržište Bugarske, a otvaranjem hipermarketa i Intersporta u Tirani, u prosincu 2009., i na albansko tržište.

poslovanje-mercatora-u-regiji-2009

U protekloj godini Grupa Mercator je svojim poslovanjem ostvarivala stabilne novčane tokove. U 2009. godini ostvarila je 190,6 milijuna eura bruto novčanog toka na ime poslovanja prije najamnina (EBITDAR), što obzirom na stalne tečajeve predstavlja pad za 0,8 % u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Grupa Mercator je lani ostvarila 21,1 milijun eura neto dobiti, što je za 48,2% manje nego u 2008. godini. Smanjena dobit posljedica je teških gospodarskih uvjeta poslovanja i značajnih ulaganja Mercatora u širenje ponude za potrošače. Dodatno, u 2009. godini bio je manji opseg izvanrednih poslovnih događaja u usporedbi s godinom ranije.

mercator-grupa-djelatnostiPoslovna godina 2009. s aspekta okolnosti poslovanja bila je iznimno zahtjevna jer su je obilježili negativan gospodarski rast, kreditni grč i ostale posljedice globalne financijske krize. Postignuta razina gospodarske aktivnosti bila je na svim tržištima bitno niža od očekivanog, što se znatno odrazilo i na sniženje opsega i promjene strukture potražnje potrošača.

Makroekonomski položaj brojnih država regije bio je i ostaje težak, a značajan rizik predstavlja i nedostatak discipline plaćanja, kao posljedica smanjenjenog opsega kreditiranja poduzeća i pučanstva. Pored toga u Srbiji je došlo i do bitne deprecijacije lokalne valute, čija se prosječna vrijednost tečaja s obzirom na euro u 2009. godini povisila za 15,6% u usporedbi s 2008. godinom.

Poslovanje na svim tržištima djelovanja Grupe Mercator u 2009. godini obilježile su intenzivne marketinške aktivnosti vezane uz povoljne ponude za potrošače kao i one radi očuvanja njihove vjernosti.

Na svim su tržištima provođene brojne aktivnosti za osiguravanje povoljnih cijena, a ujedno je na svim tržištima intenzivno razvijana i ponuda proizvoda vlastite robne marke. U tom je segmentu ključan sustav Mercator Pika.

Nastavljen je plan strateškog povezivanja pa je tako u prosincu 2009. sklopljen dogovor o akviziciji hrvatskog trgovačkog lanca Getro, a postupak je završen u veljači 2010. godine. Time je Mercator dobio u dugoročni najam 16 trgovačkih objekata tipa Cash&Carry, čime je bitno učvrstio svoj položaj drugog po veličini trgovca na hrvatskom tržištu.

Na dan 31. 12. 2009. su u Grupi Mercator bila 21.404 zaposlena, a od toga je gotovo 40% zaposlenika na stranim tržištima.

zaposleni-mercator-2009Vanjske okolnosti poslovanja bit će u 2010. jednako zahtjevne kao i u 2009.godini. Spori oporavak gospodarstva bitno će utjecati na strukturu i opseg potrošnje. Zbog odnosa na financijskim tržištima pristup dugoročnim izvorima financiranja bit će još uvijek ograničen, a pritisci na kamatne marže i dalje visoki. Makroekonomska će situacija biti vrlo teška u brojnim državama regije u kojima djeluje Mercator Grupa.

U 2010. na svim tržištima njezina poslovanja očekuju se niske ili negativne stope gospodarskog rasta i niži stupanj inflacije kao posljedica ekonomskih događanja na svjetskim tržištima. Sve to će i dalje zahtijevati aktivno upravljanje ključnim poslovnim i financijskim rizicima.

Prihodi na ime prodaje u Grupi Mercator su u 2010. godini planirani u visini 2,75 milijardi eura. Na planirani rast prihoda utječu gospodarski uvjeti, promjene u potrošnji i manji opseg investicija. Tijekom 2010. godine nisu predviđene bitne promjene deviznih tečajeva.

Grupa Mercator planira u 2010. godini bruto novčani tok na ime poslovanja prije najamnina (EBITDAR) u visini 202,6 milijuna eura. Planirani rast bruto novčanih tokova prvenstveno je posljedica planiranih aktivnosti poslovne racionalizacije, primjene ekonomija opsega na svim tržištima poslovanja kao i razvojnih i investicijskih aktivnosti.

Grupa Mercator planira u 2010. godini 21,9 milijuna EUR čiste dobiti. Jednako kao i u 2009. godini, i u 2010. će poslovni rezultat biti pod pritiskom teških gospodarskih uvjeta, promjena u opsegu i strukturi potrošnje kao i opsežnih ulaganja u povoljnu ponudu za potrošače.

Ukupne investicije Grupe Mercator su u 2010. godini planirane u visini 120 milijuna eura, što je u okviru vlastitih izvora financiranja, pa se tako neto financijski dug Grupe neće povećavati u 2010. Godini, što je u skladu s planom.

Do kraja godine 2010. u Grupi Mercator bit će 22.167 zaposlenika, a od toga čak skoro 42% zaposlenih na tržištima izvan Slovenije.

Uprava društva ocjenjuje da je gospodarski plan za 2010. obzirom na očekivane iznimno teške gospodarske uvjete te poslovne i financijske rizike ambiciozan i znači nastavak zacrtanih strateških usmjerenja Grupe, navodi se u godišnjem izvješću poslovanja. (Suvremena.hr)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here