Viro u 2009. ostvario rast neto dobiti od 49 posto

78

Viro tvornica šećera u prošloj je godini ostvarila neto dobit u visini od 3,5 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 49 posto u odnosu na 2008. godinu, vidljivo je u financijskim rezultatima objavljenim na Zagrebačkoj burzi.

secer-viro-180Dobit prije poreza, kamata, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) za 2009. godinu iznosi 61,96 milijuna kuna dok je u prethodnoj godini iznosila 32,37 milijuna kuna što predstavlja porast od 91 posto. Kako se navodi u međuizvještaju Uprave, povećanje neto dobiti, a posebno EBITDA, prvenstveno je proizašla kao rezultat višegodišnjeg investicijskog ulaganja u modernizaciju proizvodne opreme te povećanja instaliranog kapaciteta prerade tako da su se značajno smanjili svi troškovi po jedinici proizvoda, a posebno utrošak glavnog energenta, zemnog plina i to za gotovo 20 posto.

Ostvareni ukupni prihod u 2009. od 579,36 milijuna kuna manji je za 29 posto u odnosu na prethodnu godinu. Udio prihoda od prodaje u inozemstvu (izvoz) smanjen je sa 31,34 posto na 25,91 posto, dok je udio prihoda od prodaje u zemlji sa 64,01 posto povećan na 65,56 posto. Ostvareni ukupni rashodi od 575,86 milijun kuna manji su za 30 posto u odnosu na 2008. godinu.

Materijalni troškovi i troškovi prodane robe iznose 410,97 milijuna kuna i manji su za 40,28 posto u odnosu na 2008. Troškovi osoblja smanjeni su za 25,20 posto zbog smanjenja ostvarenih sati rada. Troškovi amortizacije iznose 26,74 milijuna kuna i povećani su za 33,40 posto u odnosu na prethodnu godinu, a do povećanja je došlo zbog amortiziranja novonabavljene opreme.

Iz Uprave također poručuju kako bi se smanjila opća razina zaduženosti, što je, između ostalog, bio i jedan od uvjeta značajnijih kreditora, društvo je unovčilo dio imobilizirane financijske imovine uslijed čega je došlo značajnog povećanje financijskih rashoda koji su uz to povećani i s osnova tečajnih razlika i “čišćenja” bilance.

Realizacija šećera u 2009. godini je za 22 posto manja u odnosu na prethodnu godinu. Osnovni razlozi tome su smanjenje realizacije šećera kao trgovačke robe budući se nije ostvario očekivani porast cijene šećera na tržištu tijekom 2009. godine, smanjenje proizvodnje šećera iz uvoznog sirovog trščanog šećera u odnosu na prethodnu godinu te značajan pad realizacije šećera na izvoznom tržištu EU tako da je u izvoz 2009. godine plasirano 38 posto manje šećera u odnosu na prethodnu godinu.  (pd)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here