Država intervenira na tržištu svinjskog mesa

57

Vlada je donijela odluku o posebnoj interventnoj mjeri u sektoru proizvodnje svinjskog mesa, kojom se uvodi sufinanciranje otkupa utovljenih svinja

svinjaSubvencija se uvodi zbog ozbiljnih poremećaja na tržištu, smanjenja cijena tovljenika i opasnosti da bi smanjeni obujam proizvodnje u idućem razdoblju prouzročio još veće poremećaje.

Sredstva će se isplatiti otkupljivačima koji na javnom natječaju ponude najpovoljnije uvjete glede visine naknade i planiranog broja otkupljenih grla te preuzmu obvezu da dobiveno meso neće staviti na tržište najmanje tri mjeseca od dana zaključenja ugovora o otkupu.

U slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu te u skladu s osiguranim sredstvima državnog proračuna, Vlada može na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda propisati posebne interventne mjere za poljoprivredne proizvode, između kojih i za svinjsko meso.

Vlada je donijela i odluku o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koja se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a iznosi 200 hektara. U maksimalnu površinu uračunavaju se sve površine poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba kupila od države po ranije provedenim natječajima.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here