Stopa inflacije u svibnju 0,8 posto

53

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2010. u odnosu na travanj 2010. u prosjeku su više za 0,2%, a u odnosu na svibanj 2009., tj. na godišnjoj razini, više su za 0,8%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,2%., objavio je danas Državni zavod za statistiku.

inflacija-midiPromatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u svibnju 2010. u odnosu na travanj 2010. na porast indeksa potrošačkih cijena najviše su utjecale cijene rekreacije i kulture, koje su više za 1,5%, te cijene odjeće i obuće, koje su više za 1,3%. U svibnju 2010. u odnosu na travanj 2010. cijene alkoholnih pića i duhana više su za 0,3%, cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja i cijene ugostiteljskih usluga po svakoj skupini u prosjeku su više za 0,2% te cijene prometa i cijene ostalih dobara i usluga, koje su po svakoj skupini u prosjeku više za 0,1%.

Porast indeksa potrošačkih cijena u svibnju 2010. u odnosu na travanj 2010. ublažile su cijene prehrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,1%.

Istodobno su cijene zdravstva, cijene komunikacija i cijene obrazovanja u svibnju 2010. u odnosu na travanj 2010. u prosjeku ostale na razini cijena iz travnja.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u svibnju 2010. u odnosu na travanj 2010. imale su cijene odjeće i obuće (za 0,10%),  cijene rekreacije i kulture (za 0,09%), cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva (za 0,03%) te cijene alkoholnih pića i duhana (za 0,02%), a doprinos smanjenju porasta indeksa imale su jedino cijene prehrane i bezalkoholnih pića (za -0,03%).

U okviru indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u svibnju 2010. u odnosu na travanj 2010. u prosjeku su više za 0,2%, a cijene usluga u prosjeku su više za 0,5%.

graf-dzs
Promatrano po podindeksima, u svibnju 2010. u odnosu na travanj 2010. indeks ukupno bez energije, prehrane, pića i duhana viši je za 0,5%, indeks ukupno bez energije i prehrane, indeks ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda, indeks industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije i indeks prerađenih prehrambenih proizvoda u prosjeku su viši svaki za 0,4%.

Indeks ukupno bez energije i indeks dobara bez prehrane, pića i duhana u prosjeku su viši svaki za 0,3%, dok su indeks dobara bez električne energije i indeks dobara bez električne energije i vode u prosjeku su viši svaki za 0,2%, a indeks energije viši je za 0,1%.

Istodobno je indeks prehrane, pića i duhana u svibnju 2010. u odnosu na travanj 2010. u prosjeku ostao nepromijenjen, dok je indeks neprerađenih prehrambenih proizvoda niži za 0,7%.

Detaljno izvješće DZS dostupno je klikom na sljedeći link.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here