Svijest o ekološkoj ambalaži uvjetovana cijenom

58

Kakva je svijest naših potrošača vezano uz ambalažu proizvoda koje svakodnevno kupujemo? Koliko smo ekološki osviješteni?

ekoloska-ambalazaIstraživanje agencije GfK pokazalo je da potrošači imaju razvijenu svijest o potrebi ekološkog pakiranja (mogućnost recikliranja ambalaže i prednosti korištenja papira i kartona) ali, kada to traži i nešto višu cijenu za proizvod zbog materijala pakiranja, tada naglo opada zanimanje za pakiranje u ambalažu koja čuva okoliš.

Istraživanje je provedeno u srpnju 2010. godine na uzorku od 1.000 građana Hrvatske starijih od 15 godina putem osobne ankete u kućanstvu.

Svakodnevno kupujemo proizvode koji su zaštićeni nekom ambalažom. U razvijenim zemljama potrošači sve više pažnje obraćaju ekološkom pakiranju.

Da proizvodi moraju biti pakirani tako da se materijal pakiranja može reciklirati slaže se 94 posto ispitanih, dok njih 70 posto odbija kupiti proizvod stavljen u nepotrebno veliku ambalažu ukoliko postoji alternativa.

Spremnost plaćanja i nešto više cijene samo da je proizvod pakiran u ambalažu koja čuva okoliš iskazuje 57 posto ispitanika. Za 91 posto njih papir i karton znatno su prihvatljiviji od plastike, a da plastika nije podobna za pakiranje proizvoda i treba ju koristiti samo iznimno smatra čak 86 posto anketiranihn potrošača.

Dakle, devet od deset potrošača smatra da se materijali u koje se pakira proizvode treba moći reciklirati. Ipak, četvrtina ih nije spremna odbiti kupnju proizvoda pakiranih u pretjerano veliku ambalažu (a takva ambalaža je dosta čest slučaj / praksa na našem tržištu). U Njemačkoj, na primjer, dvije trećine potrošača odbija kupnju proizvoda u prevelikoj ambalaži.

Kada ekološko pakiranje zahtjeva i nešto višu cijenu proizvoda tada je manje onih koji prihvaćaju eko-pakiranje, odnosno oko 40 posto se ne slaže platiti nešto višu cijenu. Zanimljivo je da je odbijanje plaćanja više cijene više zastupljeno kod mlađih potrošača (do 34 godine) i to u rasponu od 45 do 57%.

Deklarativno, većina potrošača se slaže da su papir i karton znatno prihvatljiviji materijal od plastike a samo 10% smatra da je plastika podoban materijal za pakiranje.

Dobiveni podaci pokazuju da svijest o ekološki prihvatljivoj ambalaži postoji ali ju treba uspješno pretočiti u stvarnost, potaknuti proizvođače da i o tom elementu proizvoda ozbiljno razmisle i djeluju u ekološkom smjeru, zaključuje istraživanje.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here