Što nam nosi povećanje trošarina na duhanske proizvode?

94

duhan-largeNova Vladina uredba o visini trošarine na cigarete stupila je na snagu 1. listopada 2010. Ona utvrđuje visinu trošarine koja se plaća na cigarete koje se proizvode ili uvoze i puštaju u potrošnju na području RH. Specifična trošarina iznosi 180 kn za 1000 komada cigareta, a proporcionalna trošarina 33% od maloprodajne cijene

Kao ciljeve povećanja trošarina Vlada je istaknula povećanje poreznih prihoda i daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom EU. Dva najznačajnija trošarinska prihoda – trošarine na naftne derivate i trošarine na duhanske proizvode – zajedno čine oko 88 posto ukupnih prihoda od trošarina u prvom tromjesečju ove godine.

Prema predviđanjima, nove trošarine na cigarete trebale bi državnom proračunu u ovoj godini donijeti 60 milijuna kuna, a na bezolovni benzin 220 milijuna kuna. Isto tako trošarine na cigarete u Hrvatskoj niže su nego u zemljama EU, a u skladu sa zahtjevima zdravstvene i ekološke politike trend povećanja poreza na cigarete u EU nastavit će se i dalje.

Posljednjim povećanjem trošarina njihov ukupni udio u maloprodajnim cijenama iznosi 50 posto i približio se minimalnom iznosu od 57 posto koji određuje europsko zakonodavstvo. O novim trošarinama na cigarete te što one donose razgovarali smo s vodećim trgovcima duhanskih proizvoda u Hrvatskoj: Tvornicom duhana Rovinj, Philipom Morrisom Zagreb i Japan Tobacco Internationalom.

Na koji način će se povećanje trošarina na cigarete odraziti na potrošača, trgovca, proizvođača pa na kraju i na državnu blagajnu. Može li država uopće računati na željene dodatne prihode s obzirom na to da je 2009. na trošarinama za cigarete uprihodila osjetno manje nego godinu prije?
TDR: Država neće ostvariti povećanje prihoda od povećanja trošarina jer su prijašnja poskupljenja pokazala da tržište pada nakon naglih poskupljenja i godinama se oporavlja nakon toga. Posebno je to bilo uočljivo u travnju 2009. kada je nakon porasta cijena tržište palo 10 posto. Tržište se napokon počelo oporavljati nakon raznih poskupljenja od 2008. godine, a sada ova promjena trošarina nosi novi šok i opterećenje za kućanstva u kojima se puši te će time ponovno dovesti do pada tržišta.

Očito je da nema nikakvih ekonomskih motiva u ovom povećanju i trebali bismo se zapitati koji su pravi motivi ovoga Vladina poteza. Novom promjenom Hrvatska ima trošarine veće od onih koje zahtijeva Europska unija u svojim smjernicama. Ovim promjenama gube svi – potrošači, proizvođači, trgovina i država. Treba očekivati smanjenje prihoda proizvođača i trgovine, stvaraju se preduvjeti za daljnje povećanje neoporezovane potrošnje a izostat će i očekivani prihodi proračuna.

PMZ: Vladino povećanje trošarina za cilj ima povećanje poreznih prihoda i daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom EU. Proizvođači i uvoznici cigareta u Hrvatskoj moraju odlučiti hoće li apsorbirati povećanje poreza ili će se prilagoditi kao rezultat promjene trošarina. Prema izjavama u medijima, neki proizvođači i uvoznici su odlučili zadržati cijene nepromijenjenima ili djelomično apsorbirati povećanje poreza, a to će najvjerojatnije smanjiti porezne prihode za Vladu. Osim toga povećanje maloprodajnih cijena samo određenih marki cigareta može potaknuti dio odraslih pušača da počnu konzumirati jeftinije marke cigareta, što također može utjecati na smanjenje prihoda od trošarina.

JTI: U ovom je trenutku prerano analizirati sve učinke posljednjeg povećanja trošarina. Povećanje trošarina trebalo bi povlačiti za sobom i povećanje proračunskih prihoda, međutim neočekivane i dramatične promjene trošarina ne donose uvijek željene učinke i više prihode. Naprotiv, mogu pridonijeti nestabilnosti tržišta i fiskalnih prihoda. Posljednje povećanje trošarina možda nije dramatično, no nažalost nije prethodno analizirano u konzultacijama s industrijom. Razlike u oporezivanju povlače za sobom i razlike u cijenama tako da razlika u cijenama cigareta između različitih država može postati toliko velika da može potaknuti negativne učinke kao što je nezakonita trgovina cigaretama. Zbog toga je najvažnije za Hrvatsku, kao uostalom za bilo koju drugu zemlju, da u budućnosti osigura stabilno i predvidljivo regulatorno i poslovno okruženje. Naša kompanija pozdravlja budući dijalog s Vladom i predstavnicima industrije glede razvoja trošarinskog oporezivanja.

Jeste li zadovoljni ostvarenim poslovnim rezultatima i stanjem na tržištu?
TDR: Prihod TDR-a je u 2009. godini pao na 231 milijun eura u odnosu na 258 ostvarenih godinu prije, a prodano je 12,5 milijardi komada cigareta, od čega je više od pola ostvareno na inozemnom tržištu. Ukupno duhansko tržište palo je za 8 posto, a potrošači su se orijentirali prema jeftinim brendovima. Udio Yorka, našega najjeftinijeg brenda, u 2009. godini narastao je sa 2 na čak 10 posto, a broj korisnika rezanog duhana koji onda sami motaju se utrostručio. Pad hrvatskog tržišta se nastavlja i u 2010. od 5 do 8 posto.

PMZ: Vrlo smo zadovoljni prošlogodišnjim rezultatima, u teškom ekonomskom okruženju uživali smo solidan rast dionica. Reagirajući na potrebe i očekivanja odraslih pušača, nudili smo ukupno šest marki i 17 varijanti marke, od kojih je 7 pokrenuto u 2009. godini. Marlboro, koji je najuspješnija marka u svijetu, nastavlja jačati svoju poziciju jedne od najprodavanijih marki cigareta u Hrvatskoj.

JTI: Drago nam je zbog toga što i u ovim izazovnim vremenima naš tržišni udjel nastavlja rasti na većini ključnih tržišta. Budući da je Hrvatska jedno od naših ključnih tržišta u ovom dijelu svijeta, zadovoljni smo s napretkom koji smo postigli od našeg dolaska na tržište u svibnju ove godine, a posebno prodajnim rezultatima Winstona i Camela. U posljednjih desetak godina Japan Tobacco International je uspio zadržati status najbrže rastuće kompanije među međunarodnim duhanskim kompanijama.

Namjeravate li zbog povećanja trošarina dizati cijene proizvoda?
TDR: Zbog rastuće gospodarske krize i sve lošijeg standarda građana TDR će dio tereta povećanja trošarina preuzeti na sebe. Potrošačima svakoga cjenovnog segmenta ponudit ćemo po jedan brend s nepromijenjenom cijenom. Cijene Ronhilla, Benstona i MC-a ostaju iste, a cijene ostalih TDR-ovih brendova povećat će se za jednu kunu po kutiji.

PMZ: Zasad ne želimo komentirati naše planove o mogućim promjenama cijena, ali odluka je donesena i u dogledno vrijeme će se očitovati na tržištu.

JTI: Japan Tobacco International nije donio odluku o povećanju svojih maloprodajnih cijena. Ako i kada takva odluka bude donesena, o tome ćemo pravovremeno obavijestiti.

Očekujete li daljnji rast trošarina s obzirom na to da njihov trenutni udio u maloprodajnim cijenama cigareta iznosi 50 posto, što je i dalje znatno manje u odnosu na minimalan iznos od 57 posto koji propisuje europsko zakonodavstvo?
TDR: Ovo je već četvrti trošarinski sustav u posljednje dvije godine, a ove nagle i neočekivane promjene uzrokuju nestabilnost uvjeta poslovanja za TDR, kao i poteškoće da reagiraju na tržištu. U ove dvije godine porezno opterećenje na cigarete je povećano 55 posto te je premašilo čak i zahtjeve EU od 64 eura po tisuću komada. Trošarine u Hrvatskoj su sada tri puta veće nego u okruženju, što izravno pogoduje povećanju krijumčarenja cigareta. Utjecaj novih trošarina na maloprodajnu cijenu je jednu kunu, a i onda se prihodi proizvođača i trgovina smanjuju za 1 posto, dok se dio koji ide državi povećava za 1 posto.

PMZ: Iako ne možemo predvidjeti fiskalnu politiku hrvatske Vlade, u skladu s trendom povećanja poreza na cigarete u EU očekujemo da će se trošarine na duhanske proizvode povećati i u Hrvatskoj. Na temelju iskustava s drugih tržišta koja imaju predvidljiv rast državnih prihoda i stabilno tržišno okruženje smatramo da bi bilo iznimno važno postići kontinuirani dijalog između Vlade i industrije.

JTI: Hrvatska treba uskladiti svoje razine oporezivanja s EU te se posljedično u dogledno vrijeme mogu očekivati povećanja trošarina. Međutim, savjetujemo Vladi da ta povećanja budu postupna i predvidljiva. U suprotnom, nagle i dramatične promjene sustava trošarina mogu donijeti neželjene posljedice, kao što su smanjenje prihoda u državnom proračunu i nezakonita trgovina cigaretama. Japan Tobacco International ostaje otvoren za dijalog s hrvatskom Vladom ako odluči pokrenuti transparentan postupak konzultacija radi utemeljenja politike trošarina do potpunog usklađivanja s EU. Čvrsto vjerujemo kako samo politika predvidljivog i postupnog mijenjanja sustava oporezivanja, u obliku kalendara povećanja utemeljenog na zakonu, može osigurati stabilne javne prihode kao i stabilnost na tržištu.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here