Godišnja stopa inflacije u siječnju 1,9 posto

43

rast-graf-midiRast potrošačkih cijena na mjesečnoj razini, u siječnju u odnosu na prosinac, za prosječno 0,6 posto najveći je mjesečni rast tih cijena još od travnja 2009.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u siječnju ove u odnosu na prosinac prošle godine, porasle su za 0,6 posto, a na to su ponajviše utjecale cijene prehrane i bezalkoholnih pića koje su povećane za 2,5 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Rast potrošačkih cijena u siječnju u odnosu na prosinac za prosječno 0,6 posto najveći je mjesečni rast tih cijena još od travnja 2009. (kada su porasle za 0,8 posto), a utjecalo je to i na ubrzanje stope inflacije na godišnjoj razini.

Naime, potrošačke su cijene u siječnju ove u odnosu na isti mjesec prošle godine porasle za 1,9 posto, što je za 0,1 postotni bod više nego u prosincu (kada je stopa inflacije bila 1,8 posto). Godišnja stopa inflacije od 1,9 posto zadnji je put zabilježena u prosincu 2009.

Stopa inflacije u godišnjem prosjeku u siječnju se zadržala na 1,1 posto, na razini na kojoj je od lipnja prošle godine.

U siječnju ove u odnosu na prosinac prošle godine najviše su porasle cijene prehrane koje su više za 2,6 posto, pri čemu službena statistika najveći rast, za 12,7 posto, bilježi kod cijena svježeg povrća, te kod svježeg voća rast za 4,7 posto.

Porasle su i cijene mesa (za 0,7 posto), kruha i žitarica (za 0,9 posto), ulja i masti (za 1,0 posto), šećera, meda i konditorskih proizvoda (za 1,2 posto), mlijeka i mliječnih proizvoda (za 1,7 posto), itd.

Na rast potrošačkih cijena u siječnju ove u odnosu na prosinac prošle godine utjecale su i cijene alkoholnih pića i duhana, koje su više za 2,4 posto (rast cijena duhana i piva), cijene prometa koje su u prosjeku više za 0,7 posto (rast cijena goriva za osobna vozila).

Na mjesečnoj su razini porasle i cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva (za 0,3 posto), te cijene zdravstva i cijene ostalih dobara i usluga (po svakoj skupini za 0,1 posto).

Sezonska pak sniženja cijena odjeće i obuće utjecale su na pad tih cijena u siječnju u odnosu na prosinac za 6,2 posto, a niže su bile i cijene rekreacije i kulture (za 0,1 posto), dok su na razini iz prosinca ostale cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja, cijene komunikacija, obrazovanja te cijene ugostiteljskih usluga.

Podaci DZS-a na godišnjoj razini, u odnosu na siječanj prošle godine, pokazuju da su cijene prehrane i bezalkoholnih pića, koja u ukupnom indeksu potrošačkih cijena imaju najveći udio od gotovo 31 posto, porasle za 2,4 posto. Na to je ponajviše utjecao rast cijena ulja i masti, za 17,3 posto, povrća za 11,6 posto, voća za 9 posto, itd.

Cijene alkoholnih pića i duhana u siječnju ove u odnosu na siječanj prošle godine u prosjeku su više za 6,2 posto, a cijene prometa za 5,4 posto, pri čemu su cijene goriva za osobna vozila više za 13,8 posto.

Statistika na godišnjoj razini bilježi i rast cijena stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva za 2,4 posto, zdravstva za 1,2 posto, ostalih dobara i usluga za 1,0 posto i ugostiteljskih usluga za 0,5 posto.

U siječnju ove u odnosu na siječanj prošle godine niže su pak bile cijene pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje (za 0,2 posto), cijene rekreacije i kulture (za 0,6 posto), odjeće i obuće te komunikacija (u svakoj skupini za 1,0 posto), a najveći se pad cijena bilježi kod obrazovanja, za 11 posto. (H)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here