Nastavljen rast proizvođačkih cijena

67

prehrambeni-proizvodi-polica-midiRast proizvođačkih cijena industrije u Hrvatskoj je nastavljen i u travnju, tako da je u odnosu na ožujak zabilježen rast cijena za ukupnu industriju za 0,8 posto, a u odnosu na travanj prošle godine za 8,1 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda, isključujući energiju, u travnju su na mjesečnoj razini porasle za 0,6 posto, a na godišnjoj razini za 5,9 posto.

Po podacima DZS-a, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju su porasle za 1 posto u odnosu na ožujak, a u odnosu na travanj prošle godine za 7,5 posto.

Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (cijene po kojima se industrijski proizvodi proizvedeni na domaćem prodaju na nedomaćem tržištu) u travnju su u usporedbi s ožujkom porasle za 0,5 posto, a u odnosu na travanj prošle godine za 9,5 posto.

Statistika prema glavnim industrijskim grupacijama pokazuje da su na godišnjoj razini najviše porasle proizvođačke cijene u energiji, za 15,7 posto.

U travnju ove u odnosu na travanj prošle godine proizvođačke cijene u intermedijarnim proizvodima porasle su za 8,7 posto, u netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 6 posto, u trajnim proizvodima za široku potrošnju za 3,9 posto, dok se pad bilježi jedino kod kapitalnih proizvoda i to za 0,7 posto.

I podaci prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti pokazuju intenzivniji rast proizvođačkih cijena vezane uz energente.

Tako su proizvođačke cijene u vađenju sirove nafte i prirodnog plina u travnju ove u odnosu na isti lanjski mjesec porasle za 20,2 posto, a u proizvodnji koksa i naftnih derivata za 27,3 posto.

Ukupno su proizvođačke cijene u prerađivačkoj industriji na godišnjoj razini zabilježile rast za 8,6 posto, a uz proizvodnju naftnih derivata još je nekoliko djelatnosti u kojima se bilježi izrazitiji rast proizvođačkih cijena, primjerice u proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda rast za 16,4 posto, proizvodnji metala za 15,8 posto.

Iznadprosječan rast proizvođačkih cijena bilježi se i u proizvodnji prehrambenih proizvoda i u travnju ove u odnosu na travanj prošle godine te su cijene porasle za 9,9 posto. (H)

1 COMMENT

  1. Jag stf6r mig pe5 hela synen att vara sk rastvakt. Skall man ge5 runt och kolla bnaren se5 de inte rymmer och bf6rja sle5ss. Oftast kan man ff6rhindra dessa saker genom att vara engagerad i bnarens ve4rld. Me5nga sk rasvakter vandrar runt och kolla bnaren.Bort med rastvakter och arbetar tillsammans ff6r att bnaren skall ha en trygg fri tid pe5 ge5rden. Finns tillge4nglig iste4llet ff6r att vaktar dem.Pe5 ff6rskolan heter det ju inte rastvakt tex e4ven om bnaren e4r mindre se5 e4r det ju samma le4ge.Mvh en manlig pedagog

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here