2nd FMCG&Retail Arena: Miroslav Božić govori o prednostima i nedostacima hrvatske poljoprivrede

32

Prehrambena industrija koja zapošljava oko 44.000 ljudi najvitalniji je dio hrvatskog gospodarstva, a zajedno s oko 150.000 gospodarstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji predstavlja golemu snagu.

No, prema produktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji Hrvatska je sa svojih 22.000 eura dodane vrijednosti po jedinici rada tek na trećini produktivnosti starih članica Europske unije, kazao je Miroslav Božić, ravnatelj Uprave za poljoprivrednu politiku i međunarodnu suradnju u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, na 2. regionalnoj konferenciji o prehrambenoj industriji FMCG&Retail Arena.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here