TDR objavio ponudu za preuzimanje Hrvatskih duhana

50

hrvatski-duhani-duhan-largeTvornica duhana Rovinj (TDR) objavila je ponudu za preuzimanje tvrtke Hrvatski duhani, u kojoj dioničarima nudi 75 kuna po dionici.

Rok trajanja ponude za preuzimanje je 28 dana od objave ponude u Narodnim novinama i dnevnim novinama u kojima je ponuda objavljena, s time da počinje teći od kasnije objave.

TDR je imatelj 724.918 dionica Hrvatskih duhana ili 86,01 posto dionica te tvrtke.

U ponudi se između ostalog navodi da je plan TDR-a podržati daljnji razvoj osnovne djelatnosti Hrvatskih duhana sukladno već postavljenim ciljevima – profilirati se kao regionalni lider u proizvodnji, obradi i prodaji duhana, održati dostignuti volumen proizvodnje duhana u Podravini i Slavoniji, konsolidirati poziciju na tržištu i učvrstiti poziciju na globalnom tržištu.

Navodi se i kako ponuda neće utjecati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Hrvatskih duhana i TDR-a kao ni buduće poslovanje i mjesto u kojima djeluju te tvrtke.

TDR se također planira osloniti na postojeću upravu i radnike.

Hrvatski duhani godišnje proizvode oko 10 tisuća tona visokokvalitetnog duhana, a TDR planira zadržati postojeći obim proizvodnje te unaprijediti proces proizvodnje kroz pružanje financijske i stručne potpore kooperanata te opskrbom kooperanata repromaterijalom. (H)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here