HGK: Sve veća potpora građana akciji “Kupujmo hrvatsko”

43

milica-rakusa-martulas-nadan-vidosevic-trpimir-zupic-largeHrvatska gospodarska komora predstavila je danas rezultate ovogodišnje akcije “Kupujmo hrvatsko”, koja se provodi već 14 godina s ciljem promocije kvalitetnih domaćih proizvoda, nosioca znakova “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta”.

Znak “Hrvatska kvaliteta” do sada je dobilo 228 proizvoda, dok znak “Izvorno hrvatsko” nosi 120 proizvoda.

Nadan Vidošević, predsjednik HGK, rekao je kako je temeljni cilj akcije podizati svijest o važnosti kupovine hrvatskih proizvoda posebno onih kvalitetnih te onih sa značajkama izvrsnosti.

Akcija “Kupujmo hrvatsko” i dalje ima sve veću potporu hrvatskih građana, a to je potvrdilo istraživanje provedeno na uzorku od 1000 građana u drugoj polovici studenoga 2011. godine. Većina ispitanika u nacionalno reprezentativnom uzorku građana starijih od 15 godina tvrdi da su čuli za akciju “Kupujmo hrvatsko” (97 posto) i podržavaju je (96 posto).

Vidošević je rekao da gotovo 80 posto ispitanika tvrdi da je spremno izdvojiti više novca za kvalitetan hrvatski proizvod jednake kvalitete kao strani. To je za oko šest postotnih bodova više nego 2010. godine i za čak 20 postotnih bodova više nego 2009. godine.

“U sljedećem razdoblju nećemo odustati od osnovne ideje akcije jer se tako jačaju naši proizvodni potencijali pri čemu treba poštivati načela održivog razvoja. Neki naši susjedi iz regije pokušali su sa sličnim akcijama, ali u tome nisu bili uspješni kao HGK, dok Italija i Austrija već desetljećima uspješno provode ovakvu akciju”, rekao je predsjednik HGK.

Trpimir Župić, direktor Centra za kvalitetu HGK, predstavio je rezultate istraživanja. Većina građana je zamijetila reklamu kojom se akcija reklamira (82 posto). Iako je odjek akcije iz godine u godinu sve veći i sve je više građana upoznato s akcijom, prisutan je trend sve rjeđeg zamjećivanja reklama kojima se akcija prezentira. Uspoređujući zamijećenost reklame 2009. godine i onu 2011. godine uočljivo je kako je danas primjećuje sedam posto manje građana, navodi Župić.

Većina ispitanika preporučila bi svojim prijateljima i poznanicima kupovinu hrvatskih proizvoda (80 posto) i slaže se da je potrebno kupovati hrvatske proizvode kako bi se pomoglo hrvatskom gospodarstvu (92 posto). U odnosu na 2010. godinu značajno se povećala vjerojatnost preporuke kupovine hrvatskih proizvoda, kao i slaganje s važnošću kupovine hrvatskih proizvoda, rekao je Župić.

Tri četvrtine ispitanika pritom tvrdi da prilikom kupovine obraćaju pozornost na podrijetlo proizvoda. U odnosu na prošlu godinu, značajno se smanjio udio ispitanika koji to čine ponekad, dok se udio onih koji nikada ne obraćaju pozornost na podrijetlo proizvoda značajno povećao (na 10 posto).

Većina ispitanika (62 posto) tvrdi da pri kupnji proizvoda obraćaju pozornost na znak “Hrvatska kvaliteta”. U odnosu na 2010. godinu povećao se udio ispitanika koji obraćaju pozornost na navedeni znak, no povećao se i udio onih koji ne obraćaju pozornost na njega.

Potvrđeno je kako iz godine u godinu pri kupnji proizvoda građani obraćaju sve veću pozornost na znak “Hrvatska kvaliteta”, no povećava se i udio onih koji ne obraćaju pozornost na njega. Nešto više od polovice ispitanika (54 posto) tvrdi da pri kupnji proizvoda obraćaju pozornost na znak “Izvorno hrvatsko”. U odnosu na 2010. godinu povećao se udio ispitanika koji ne obraćaju pozornost na navedeni znak, dok se značajno smanjio udio onih koji izjavljuju da to čine povremeno.

Župić je ustvrdio da je u 21 akciji “Kupujmo hrvatsko” i “Vrijedne ruke” sudjelovao 681 gospodarski subjekt. Između 21 grada u kojima su održavane akcije organizatori su odabrali šest gradova u kojima je provedena anketa među sudionicima akcije o njihovu zadovoljstvu, primjedbama i prijedlozima vezanima za promotivne aktivnosti.

Ankete su provedene u Puli, Splitu, Osijeku, Šibeniku, Karlovcu i Zagrebu. Od ukupnog broja sudionika anketni upitnik je popunilo oko 68 posto anketiranih tvrtki. Od toga je 85,5 posto anketiranih tvrtki akciju ocijenilo ocjenom odličan i vrlo dobar, a 91 posto ih je organizaciju HGK ocijenilo jednako visokim ocjenama.

Tri četvrtine anketiranih odgovorilo je da je akcija ostvarila njihova očekivanja, negdje je dobru prodaju pokvarila kiša, a u većini slučajeva smatraju da je nešto lošiji rezultat bio odraz niske kupovne moći naših građana. Gotovo svi anketirani, čak 98,2 posto ponovno bi sudjelovalo u akciji “Kupujmo hrvatsko”.

Imajući u vidu dobivene rezultate, prema kojime je većina ispitanika čulo za akciju “Kupujmo hrvatsko” te su vidjeli ili čuli reklamu kojom se akcija reklamira, može se zaključiti kako je kampanja općenito izvrsno zamijećena kod hrvatskih građana.

U odnosu na prošlu godinu, zabilježeno je značajno povećanje u namjeri preporuke hrvatskih proizvoda, kao i prepoznavanju potrebe za kupovinom hrvatskih proizvoda što također ide u prilog uspješnosti akcije. Nadalje, vezano uz znakove “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko” može se reći da su uspješno komunikacijski afirmirani, posebice znak “Hrvatska kvaliteta”, na koga se više obraća pozornost pri kupnji u odnosu na prošlu godinu, navode iz HGK.

“Optimistična sam u pogledu daljeg porasta kupovine odnosno prodaje hrvatskih proizvoda, a pripreme za provedbu akcije u 2012. godine već su započele”, napomenula je Milica Rakuša Martulaš, direktorica Sektora za trgovinu HGK i koordinatorica akcije. Akcija će se i dalje provoditi na teritoriju cjelokupne Hrvatske, a bit će obuhvaćeno i nekoliko novih gradova pri čemu treba istaći važnost projekta “Vrijedne ruke”.

Kako bi uz izvorne i kvalitetne hrvatske proizvode promovirala tradicijske, ekološke proizvode, suvenire i rukotvorine, Hrvatska gospodarska komora prije dvije godine pokrenula je i promovirala projekt “Vrijedne ruke”. Projekt je prvi puta promoviran samostalno na sajmu LOREKO u Gudovcu, a poslije se odvijao kao integralni dio akcije “Kupujmo hrvatsko”.

Cilj je projekta “Vrijedne ruke“ skrenuti pozornost šire javnosti na postojanje samozatajnih, marljivih ljudi koji svojim umijećem, znanjem ali i skromnošću proizvode ekološke proizvode, suvenire, rukotvorine i tradicijske proizvode u malim obrtima, zadrugama, obiteljskim gospodarstvima, u malom poduzetništvu, te da se oni predstave široj javnosti i dopru do potrošača. Vrijednost ovog projekta prepoznalo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatska obrtnička komora koja je u njega uključila hrvatske tradicijske i umjetničke obrte.

Projekt Jadranske igre, osim zabavno-promotivnog učinka, ima za cilj afirmaciju gospodarstva i tradicije, promociju regionalnih specifičnosti te turističke, kulturne i gastronomske ponude. Da bi se gospodarski osnažio projekt Jadranskih igara organizirana je promotivno prodajna izložba “Vrijedne ruke” u pet gradova u kojima su održana finalna natjecanja Jadranskih igara: Pag, Crikvenica, Fažana, Kaštel Stari i Biograd na moru. Proizvodi su prodavani po promotivnim cijenama.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here