Trgovačke marke: Jeftinije, a jednako kvalitetne

48

trgovacke-marke-kupac-midiNa pitanje zašto kupuju proizvode trgovačkih marki, više od polovice ispitanika, njih 51,4%, odgovara “jer su jeftiniji, a jednako kvalitetni kao i brendirani”

Istraživanje magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal o udjelu proizvoda trgovačkih robnih marki u svakodnevnoj potrošnji hrvatskih građana pokazalo je kako više od polovice anketiranih (55,2%) vjeruje trgovcima kupujući proizvode njihovih privatnih marki.

Kada je riječ o učestalosti kupnje, najveći dio ispitanih, njih 45%, kaže kako proizvode trgovačkih marki kupuje često.

Nešto manji postotak ispitanika (34,2%) navodi kako rijetko kupuju ovakve proizvode, a da ih kupuju svaki put kad idu u nabavku proizvoda za kućanstvo kao svoj odgovor navodi 15,3% građana. Trgovačke marke vrlo rijetko kupuje 5,4% ispitanih.

trgovacke-marke-anketa-grafKonzum je uvjerljivo vodeći prema povjerenju koje ispitani građani imaju prema privatnim markama pojedinih trgovačkih lanaca. Tako više od trećine ispitanika (36%) na prvo mjesto stavljaju Konzum, a slijede Lidl (9%), Kaufland (6,8%), Plodine (5,9%), Interspar (5%), Billa (4,5%), Mercator (4,1%) i Getro (2,3%).

Ukupno 66,7% ispitanih više kupuje prehrambene proizvode trgovačkih marki, dok neprehrambene proizvode preferira 12,2% sudionika ankete. S druge strane, da podjednako kupuju proizvode i prehrane i neprehrane navodi 21,2% anketiranih.

Na pitanje zašto kupuju proizvode trgovačkih marki, više od polovice ispitanika, njih 51,4%, odgovara “jer su jeftiniji, a jednako kvalitetni kao i brendirani”. Po važnosti slijedi odgovor “jer su jeftiniji od brendiranih” s 31,5% glasova, dok 9,5 % ispitanika kaže da su kvalitetniji od brendiranih, a njih 7,7% navodi da su im trgovačke marke čak draže od brendova.

Kada je riječ o kvaliteti proizvoda privatnih marki trgovaca na hrvatskom tržištu, najveći dio građana (43,2%) smatra kako su dovoljno kvalitetni s obzirom na cijenu. Jednoznačno kvalitetnim ih smatra 40,5% ispitanika, dok preostalih 16,2% ne vjeruje u njihovu kvalitetu.

Istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 402 građana Republike Hrvatske tijekom listopada 2011. godine.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here