Jačanje svijesti potrošača

15

uteg-vizual-midiZaštita potrošača i zdravlja područje je od javnog interesa i kao takvo osnova je svakog učinkovitog, konkurentnog i pravičnog društva

Sustav zaštite potrošačkih prava nije samo ekonomska kategorija, već i civilizacijska stečevina razvijenih demokracija i uređenih tržišta te predstavlja sustav vrijednosti u stalnom razvoju koji osigurava zaštitu prava, sigurnosti i zdravlja potrošača.

USKLAĐIVANJE S EU
“Strategija zaštite potrošača EU-a za razdoblje 2007-2013.” definirala je temeljne odrednice “Strategije poslovanja s potrošačima” koja je, svojim sadržajem i temeljnim vrijednostima, imala velikog utjecaja na izgradnju sustava zaštite potrošača u Hrvatskoj.

Ova strategija prepoznala je i definirala potrošača kao ključnog i odgovornog gospodarskog čimbenika na svakom nacionalnom tržištu. S motrišta takve definicije potrošači, uz sva ostala univerzalna potrošačka prava, moraju imati pravo na izbor između proizvoda i usluga koje kupuju, na cjelovitu i istinitu informaciju o proizvodima koje su odlučili kupiti te jamstvo na mogućnost ostvarenja prava koja su definirana posebnim zakonima.

Strategija naglašava kako svako nacionalno tržište mora djelovati za dobrobit kako potrošača, tako i poslovnog sektora. Temelji se na tri temeljna srednjoročna cilja: visoki opći stupanj zaštite potrošača, učinkovito provođenje propisa za zaštitu potrošača i pravilno uključivanje potrošačkih organizacija u europske i nacionalne političke strukture. Republika Hrvatska danas ima sve potrebne sastavnice nacionalnog sustava zaštite potrošača.

Nažalost, suradnja svih aktera u ovom području mora biti konkretnija i učinkovitija, a posebice se to odnosi na resorno Ministarstvo gospodarstva. Složenost nacionalne politike “Zaštita potrošača i zdravlja” iziskuje dnevnu suradnju svih nositelja zaštite potrošača na nacionalnoj razini te je uvjet bez kojeg nema ispunjenja obveza koje je Hrvatska preuzela u okviru pregovora o pristupanju EU.

SIGURNOST PROIZVODA
Uključivanjem u Sustav brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX) podiže se opća razina sigurnosti proizvoda, između ostaloga sprječavanjem prodaje i povlačenjem s tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

Potpunim uključivanjem Hrvatske u Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) povećat će se djelotvornost službenih kontrola. Time se podiže opća razina sigurnosti hrane, između ostaloga sprječavanjem prodaje i povlačenjem s tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje ljudi.

Ujedno, po pristupanju u Europsku uniju osnovat će se hrvatski ogranak europskog Centra za zaštitu potrošača koji rješava prekogranične potrošačke sporove. Članstvo u Europskoj uniji imat će pozitivne učinke za sudionike financijskih tržišta, kao i za građane, poduzetnike, ulagače, odnosno korisnike financijskih usluga.

Inovativnost i ponuda novih vrsta usluga te povećanje konkurencije koristit će poduzetnicima i građanima, posebno kada je riječ o ponudi banaka, ali i drugih financijskih institucija.

DVOSTRUKI KRITERIJI
U društvu Potrošač od 2002. godine pratimo problem “dvostrukih kriterija”, odnosno praksi proizvođača da na različitim tržištima nude proizvode različite kvalitete. O tome sam govorio tijekom TAIEX Konferencije u Bruxellesu u veljači 2006. godine pri čemu sam upozorio na velike razlike sastava, učinkovitosti i deklariranja poznatih robnih marki.

Ovaj problem smo dokazali i tijekom sudskoga procesa “P&G protiv Rkman”. Zbog toga smo ustrajno lobirali za uvrštavanje stavke “Država (zemlja) podrijetla” u najnoviji Zakon o zaštiti potrošača.

Usto, hrvatski potrošači svakodnevno mogu imati aktualne informacije o opasnim proizvodima koje mogu naći na stranicama www.potrosac.hr (rubrika RAPEX) i www.inspektorat.hr (rubrika Opasni proizvodi).

Ono što ohrabruje jest činjenica da je razina svijesti hrvatskih potrošača svakim danom sve viša. To nam pokazuju statistike i izvješća o radu Savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebu te dvije on-line ankete koje je proveo Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača.

Mr.sc. Ilija Rkman
Predsjednik društva “Potrošač”
Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here