HGK: Potvrđen uspjeh kampanje “Kupujmo hrvatsko”

48

90 posto građana podržava ideju da se domaćem gospodarstvu najbolje pomogne kupovinom domaćih proizvoda

Statističke analize koje prate odnosno analiziraju efekte ove akcije pokazuju visoki stupanj upoznatosti gospodarstvenika i potrošača s njenim održavanjem pri čemu kupci imaju izuzetno pozitivan stav o potrebi kupovine hrvatskih proizvoda kako bi se na taj način pomoglo hrvatskom gospodarstvu.

Rekao je to Nadan Vidošević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, na današnjoj konferenciji za medije u Zagrebu povodom predstavljanja rezultata ovogodišnje akcije “Kupujmo hrvatsko” i “Vrijedne ruke”.

Na konferenciji su također predstavljeni i rezultati istraživanja među građanima o odnosu i povjerenju prema hrvatskim proizvodima i prepoznatljivosti znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko te proizvoda koji su nosioci tih znakova.

Vidošević je napomenuo da znakovi “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko” kontinuirano dobivaju na značaju i do sada ih je dobilo oko 350 proizvoda. “Taj broj je još uvijek nedovoljan i tek kada budemo imali nekoliko tisuća pa čak i nekoliko desetaka tisuća proizvoda i usluga s tim oznakama bit ćemo razvijeno društvo, odnosno gospodarstvo“, zaključio je.

Sve veći broj certificiranih proizvoda označava pored ostalog i rast kvalitete što izravno utječe na konkurentnost. Prije nekoliko godina HGK je započela i projekt “Vrijedne ruke” kako bi izvorne i kvalitetne proizvode nastale u malim obrtima, zadrugama, obiteljskim poljoprivrednim zadrugama te u malom poduzetništvu promovirala i olakšala im afirmaciju na tržištu.

“Proizvodi u sklopu projekta ‘Vrijedne ruke’ zaslužuju sustavnu podršku pri čemu svaki pojedinac koji svojim radom osigurava egzistenciju sebi i svojoj obitelji mora biti prepoznat te podržan na primjeren način od svih relevantnih državnih subjekata”, poručio je Vidošević.

Oko 220 tisuća ljudi zaposleno je u prerađivačkoj industriji dok ih više od dvostruko plaću dobiva iz državnog proračuna što je praktično neodrživ omjer. Male, bolje reći, individualne proizvođače trebalo bi paušalno oporezovati kako bi u što većem broju na legalan način ušli u svijet poduzetništva što automatski znači i smanjivanje sive ekonomije.

S ovom akcijom napravili smo puno u smislu jačanja hrvatskih brandova i veće osviještenosti hrvatskih potrošača, ali je nužno veće angažiranje i ostalih čimbenika te je pored ostalog poželjno jače kapitalno povezivanje domaćih trgovačkih tvrtki i industrije, kazao je predsjednik HGK.

“Svi statistički pokazatelji provedene akcije su pozitivni te ćemo je iduće godine po 15. put organizirati na zadovoljstvo potrošača, ali i gospodarstvenika“, rekla je direktorica Sektora za trgovinu HGK i koordinatorica akcije Milica Rakuša Martulaš.

Ovogodišnja akcija provedena je u 22 grada a trajala je od svibnja do rujna. Za gospodarski oporavak pored ostalog nužan je i optimizam bez kojeg ni prosinačka kupovina neće ostvariti željene rezultate koji su bitni za nacionalno gospodarstvo. Pritom procjenjuje da bi se ukupna potrošnja u prosincu mogla kretati na razini prošlogodišnje, oko 11 milijardi kuna.

Trpimir Župić, direktor Centra za kvalitetu HGK, predstavljajući rezultate istraživanja istaknuo je da akcija “Kupujmo hrvatsko” i dalje uživa snažnu potporu hrvatskih građana, što je potvrdilo istraživanje provedeno tijekom studenoga 2012. godine na uzorku od tisuću građana Hrvatske starijih od 15 godina.

Uzorak je nacionalno reprezentativan prema regiji i veličini naselja, spolu i dobi ispitanika. Gotovo svi ispitanici (njih 97,5 posto) potvrdili su da su čuli za akciju “Kupujmo hrvatsko”, a podržava je 93,7 posto. Samo dva posto ispitanika izjavilo je da akciju ne podržava, dok 4,3 posto prema njoj ima neutralan stav.

Više od 80 posto građana Hrvatske zamijetilo je reklamu za “Kupujmo hrvatsko” a daleko najvažniju ulogu u promidžbi akcije ima televizija. Među onima koji su zamijetili reklamnu kampanju, 89 posto ih je vidjelo reklamu na TV-u, svaki šesti ju je vidio u tisku, svaki osmi čuo na radiju, a svaki deveti uočio na jumbo plakatu.

Potencijali novih medija u promidžbi očito još nisu dovoljno iskorišteni s obzirom da je samo 1,6 posto ispitanika reklamu za akciju vidjelo na internetu, ustvrdio je Trpimir Župić.

U porastu je postotak građana koji bi preporučili svojim prijateljima i poznanicima kupovinu hrvatskih proizvoda. Ove godine ih je preko 80 posto, a neutralni čine 14,3 posto. Manje od šest posto građana ne bi preporučilo kupovinu hrvatskih proizvoda, što je također nešto povoljniji rezultat nego u prošlogodišnjoj anketi.

Još je veće suglasje oko tvrdnje da je potrebno kupovati hrvatske proizvode kako bi se pomoglo hrvatskom gospodarstvu. S tim se potpuno slaže preko 73 posto ispitanika, a slaže se preko 18 posto, što znači da preko 90 posto građana podržava ideju da se domaćem gospodarstvu najbolje pomaže kupovinom domaćih proizvoda. Iako je u ovom pitanju došlo do blagog smanjenja potpore građana, razlike u postocima u granicama su statističke podrške.

Podrijetlo proizvoda i dalje je vrlo važno velikoj većini hrvatskih građana (72,8 posto). Oko 19 posto ih tek povremeno provjerava podrijetlo proizvoda, dok ih samo 8,3 posto za to nije zainteresirano.

Naime, kao i prošle godine gotovo 80 posto građana spremno je izdvojiti nešto više novca za kvalitetan hrvatski proizvod jednake kvalitete kao strani, njih 7,3 posto je neodlučno a 13,8 posto nije za to spremno.

Rezultati su gotovo isti kao prošle godine, što potvrđuje da je poruka akcije uhvatila duboko korijenje među hrvatskim potrošačima, unatoč padu kupovne moći zbog višegodišnje recesije, kazao je Župić.

Prepoznatljivost znakova kvalitete i izvornosti koje dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora također se povećala u zadnjih godinu dana. Tako sada 81 posto ispitanika kaže da stalno ili ponekad obraća pozornost na znak Hrvatska kvaliteta dok je takvih odgovora u prošlogodišnjem istraživanju bilo nešto manje od 80 posto.

Smanjen je i broj onih koji nikada ne obraćaju pozornost na znak “Hrvatska kvaliteta” s 18,6 na 16,8 posto. Slični su trendovi i kada je riječ o znaku “Izvorno hrvatsko”, na koji pozornost obraća 52 posto, a ponekad to čini 25,3 posto.

Ukupno je to za oko dva postotna boda bolji rezultat nego lani, iako je udjel onih koji redovito obraćaju pozornost na znak izvornosti nešto manji. Broj onih koji tvrde da uopće nisu čuli za znakove kvalitete i izvornosti stabilno je nizak, oko dva posto.

Imajući u vidu dobivene rezultate, prema kojima je većina ispitanika čulo za akciju “Kupujmo hrvatsko” te su vidjeli ili čuli reklamu kojom se akcija reklamira, može se zaključiti kako je kampanja općenito izvrsno zamijećena u populaciji hrvatskih građana. Također, potpora ciljevima akcije među građanima je vrlo visoka, kao i spremnost da se akcija pretoči u djelo kupnjom kvalitetnih hrvatskih proizvoda, makar bili i nešto skuplji od stranih, istaknuo je direktor Centra za kvalitetu HGK.

U 22 akcije “Kupujmo hrvatsko” i “Vrijedne ruke” sudjelovalo je 660 gospodarskih subjekata. Između 22 grada u kojima su održane akcije organizatori su odabrali šest gradova u kojima je provedena anketa među sudionicima akcije o njihovu zadovoljstvu, primjedbama i prijedlozima vezanima za promotivne aktivnosti.

Ankete su provedene u Puli, Čakovcu, Krku, Koprivnici, Splitu, Šibeniku i Virovitici. Od ukupnog broja sudionika anketni upitnik je popunilo 71 posto anketiranih (468 tvrtki).

Od toga je 88 posto anketiranih tvrtki akciju ocijenilo ocjenom odličan i vrlo dobar (2,5 postotnih bodova više nego 2011. godine) a 93 posto ih je organizaciju HGK-a ocijenilo jednako visokim ocjenama.

Čak 82 posto (sedam posto više nego u prošlogodišnjoj anketi) odgovorilo je da je akcija ostvarila njihova očekivanja, a gotovo svi anketirani, njih 95 posto ponovno bi sudjelovalo u akciji “Kupujmo hrvatsko”.

Akcija “Kupujmo hrvatsko” provodi se već 14 godina i nastoji promovirati kvalitetne domaće proizvode, nosioce znakova “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta”, s ciljem osvješćivanja važnosti kupovine takvih proizvoda kako bi se pridonijelo povećanju ukupne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, ali i očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta.

Znakovi kvalitete jamče kvalitetu proizvoda, osiguravaju im lakši proboj na svjetska tržišta te ulijevaju povjerenje potrošačima. Znak “Hrvatska kvaliteta” do sada je dobilo 231 proizvoda, dok znak “Izvorno hrvatsko” nosi 120 proizvoda.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here