Za savjetovanje potrošača 1,3 milijuna kuna MINGO-a

65

Ministarstvo gospodarstva objavilo je na svojim web stranicama natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanje potrošača u 2013. godini za koje je osigurano 1,3 milijuna kuna.

Savjetovanje potrošača, napominju iz Ministarstva, provodi se u Hrvatskoj kontinuirano od 2005. godine i savjetovališta su prepoznata kao mjesta kojima se potrošači obraćaju u rješavanju svojih problema, a vezano uz kršenje potrošačkih prava. Za provedbu projekta u 2013. godini osigurana su sredstva u iznosu od 1.300.000 kuna. Rok za podnošenje prijava udruga na natječaj je 30 dana od dana njegove objave na internetskoj stranici Ministarstva (www.mingo.hr).

Temeljem procjene pristiglih prijava udruga koje djeluju u području zaštite potrošača, povjerenstvo će predložiti listu potencijalnih kandidata za dobivanje financijske potpore.

Predmet natječaja je dodjela financijske potpore udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u Hrvatskoj za sufinanciranje provedbe projekta savjetovanja potrošača.

Provedbom projektnih aktivnosti omogućava se besplatno savjetovanje potrošača vezano uz zaštitu njihovih prava i ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem i to na razini četiri hrvatske regije – zagrebačka, osječka, riječka i dalmatinska.

Zakonom o zaštiti potrošača propisano je da ministar nadležan za poslove zaštite potrošača temeljem provedenog javnog natječaja dodjeljuje financijsku potporu udrugama za zaštitu potrošača za projekte kojima je cilj promicanje zaštite potrošača (savjetovanje, informiranje, edukacija).

Prijedlogom ovog natječaja, u usporedbi s prethodnim, zahtjevniji su kriteriji što se tiče stručnosti osoba koje savjetuju potrošače, a u smislu obaveznog zapošljavanja pravnika kao i obveze da se savjetovanje provodi u područjima – opća prava potrošača sukladno propisima koji uređuju obvezne odnose i zaštitu prava potrošača, prava potrošača u području korištenja javnih usluga, prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija i prava potrošača vezano uz korištenje financijskih i osiguravateljnih usluga. (H)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here