Predstavljena II. faza projekta BIZimpact

17

Druga faza projekta BIZimpact, koji ima za cilj poboljšavanje poslovne okoline u Republici Hrvatskoj i konkurentnosti hrvatskog malog gospodarstva, predstavljena je danas u Zagrebu.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO), a ostali korisnici su Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska obrtnička komora (HOK), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) te Hrvatski savez zadruga (HSZ).

Ostali dionici, uključujući javne institucije, subjekte malog gospodarstva, obrte i zadruge, također će osjetiti koristi provedbe projekta.

“Pokrenuli smo drugu fazu projekta jer je prva bila iznimno uspješna pri čemu treba imati u vidu da je pred Hrvatskom kao najnovijom članicom EU proces daljnje i sveobuhvatne prilagodbe europskoj pravnoj stečevini te permanentno praćenje izmjene postojećih i donošenja novih europskih propisa”, rekao je Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta.

Također je dodao kako naš normativni okvir mora biti poticajan za poduzetnike te im omogućiti ravnopravan status s poduzetnicima u EU.

Preuzeli smo veliki broj europskih propisa od kojih su mnogi imali pozitivne efekte, ali su se pojedini iskazali kao neprimjerena rješenja za našu poslovnu praksu, kazao je Maras naglašavajući kako je nužno dalje jačati poslovnu informiranost kako bi poduzetnici bili na vrijeme upoznati sa zakonskim promjenama te općenito zakonskom regulativom.

Istaknuo je kako je u drugoj fazi provedbe projekta iznimno važna procjena učinaka propisa na gospodarstvo jer je to podloga za donošenje novih učinkovitijih normativnih rješenja te je nužno poboljšavati učinkovitosti javne uprave čiji rad mora biti transparentan kako bi se ostvarila što bolja suradnja javne uprave, poslovne zajednice ali i svih onih na koje se određeni zakoni odnose.

“Zakoni se trebaju artikulirati uz pomoć javne i demokratske rasprave ali u nedavnoj prošlosti uslijed određenih okolnosti nije bilo moguće osigurati primjerenu javnu raspravu. Sigurnost plaćanja mora se osigurati i već je dosta napravljeno u pogledu financijske discipline a ujedno je smanjena nelikvidnost za oko 10 milijardi kuna što se pozitivno odražava na poduzetničku aktivnost. Potrebno je i dalje smanjivati parafiskalne namete pa tako primjerice od 1. siječnja 2015. godine članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori postaje dobrovoljno. Ovaj projekt je iznimno značajan jer poboljšava komunikaciju poduzetnika i obrtnika sa zakonodavcima”, poručio je Maras.

Vesna Trnokop-Tanta, potpredsjednica HGK za gospodarstvo, europske integracije i pitanja Europske unije, izrazila je zadovoljstvo realizacijom prve faze ovog projekta jer su ostvareni svi zacrtani ciljevi koji su unaprijedili poduzetnički angažman.

“Informiranost poslovne zajednice je nužni preduvjet njene djelotvornosti odnosno društvenog prosperiteta. Pored upoznavanja naših članica s legislativom EU te zbog njihovog lakšeg poslovanja na tom golemom tržištu osnovali smo tri nova centra odnosno Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj, Centar za investicije i Centar za EU”, kazala je Trnokop-Tanta.

Također je navela kako su u prvoj fazi projekta provedena istraživanja čiji će rezultati znatno olakšati provedbu druge faze u kojoj će se, pored ostalog, još više poboljšati komunikacijski procesi.

Provedba projekta BIZimpact II trajat će dvije godine, od ožujka 2013. do ožujka 2015. godine, a projekt predstavlja nastavak prvoga projekta BIZimpact koji je uspješno proveden u razdoblju od 2007. do 2009. godine. Projekt je dio “Operativnog programa za regionalnu konkurentnost” koji je financiran sredstvima IPA programa Europske unije i Vlade Republike Hrvatske. Ukupna sredstva projekta iznose 1,5 milijuna eura.

Sveukupni cilj projekta je poboljšavanje poslovne okoline, a time i konkurentnosti u zemlji. Pojedinačni ciljevi projekta BIZimpact II su: daljnji razvoj kapaciteta donositelja politika i poslovnih organizacija za identificiranje, analizu i informiranje o budućim učincima u regulativnim područjima ključnim za poslovanje u Hrvatskoj, poboljšavanje svijesti poslovne zajednice o ključnim regulatornim područjima, te utjecaj na jačanje poduzetničke kulture s osobitom usredotočenošću na regionalni razvoj.

Projekt se sastoji od četiri komponente: Komponenta 1: Procjena ekonomskih učinaka (PEU), Komponenta 2: Razvoj procesa savjetovanja/javno-privatnih dijaloga s poslovnom zajednicom u kontekstu procjene ekonomskih učinaka, Komponenta 3: Širenje informacija i podizanje svijesti, Komponenta 4: Razvoj kapaciteta za organiziranje informativnih kampanja u organizacijama korisnika/partnera.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here