Predstavljena sveobuhvatna Studija o socioekonomskome utjecaju Coca-Cole

296

Coca-Colin poslovni forum okupio je stotinjak ključnih predstavnika ekonomskog, političkoga i nevladina sektora, uz nazočnost ministra poduzetništva i obrta Gordana Marasa

Coca-Cola je u okviru obilježavanja 45. obljetnice neprekinutoga poslovanja u Republici Hrvatskoj na poslovnome forumu održanomu danas u zagrebačkome hotelu Westin predstavila Studiju o socioekonomskome utjecaju Coca-Cole u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prvu sveobuhvatnu studiju utjecaja jedne hrvatske tvrtke na ukupno domaće gospodarstvo i društvo.

U povodu predstavljanja Studije na poslovnome se forumu razgovaralo o mogućnostima jačanja suradnje privatnoga, Vladina i civilnoga sektora te stvaranja pozitivnoga okružja za gospodarski oporavak i rast, što će omogućiti još veći doprinos velikih tvrtka razvoju društva i unapređenju kvalitete života građana.

Coca-Colin poslovni forum okupio je stotinjak ključnih predstavnika ekonomskoga, političkoga i nevladina sektora, a poseban gost bio je ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras.

Uvodno predavanje o izradi Studije o socioekonomske utjecaju Coca-Cole u Republici Hrvatskoj u 2012. godini održao je prof.dr.sc. Ethan B. Kapstein, profesor na sveučilištima u Georgetownu i Oxfordu, koji je među ostalim svojedobno bio i predstojnik katedre za političku ekonomiju na poslovnoj školi INSEAD. On je tijekom izrade Studije predvodio međunarodnu stručnu skupinu savjetničke tvrtke Steward Redqueen.

Profesor Kapstein istaknuo je da Coca-Cola, kao i druge tvrtke, posebice proizvodne, ima znatno širi utjecaj na gospodarstvo od onoga koji se može izraziti brojevima povezanima s njezinim poslovanjem jer osigurava znatan prihod i velik broj radnih mjesta izvan vlastitoga sustava te dodatne znatne prihode za državni proračun.

To čini kupovanjem roba i usluga od niza hrvatskih dobavljača i prodajom svojih proizvoda trgovinama i ugostiteljskim objektima, čiji prihodi uvelike ovise upravo o prodaji Coca-Colinih proizvoda. Studija o socioekonomske utjecaju svake velike tvrtke, naglasio je profesor Kapstein, mjeri stoga njezin ukupni utjecaj, i izravan i neizravan, dakle njezin utjecaj i na nacionalno gospodarstvo i na društvo.

Studija je pokazala da je doprinos cjelokupnoga poslovnog sustava Coca-Cole u Republici Hrvatskoj, koji uz Coca-Coline tvrtke uključuje i sve dobavljače, trgovačke partnere i njihove dobavljače, u 2012. godini iznosio 2,164 milijarde kuna ili 0,7 % domaćega BDP-a.

Svojim je poslovanjem Coca-Cola dala 1,232 milijarde kuna ili 2 % ukupnoga poreznog prihoda Republike Hrvatske te podržala 7 400 radnih mjesta ili 0,5 % od ukupnoga broja radnih mjesta u Republici Hrvatskoj.

Prema podacima iz Studije na svaku kunu izravnoga doprinosa Coca-Cola stvara još 9 kuna neizravnoga doprinosa hrvatskomu BDP-u, a svako radno mjesto u Coca-Coli donosi još 12 radnih mjesta u širemu gospodarstvu.

Najvećom vrijednošću Coca-Cola pridonosi trgovinskomu sektoru (ugostiteljstvu, maloprodaji, veleprodaji) te sektoru poslovnih usluga i proizvodnomu sektoru. Coca-Colin doprinos trgovinskomu sektoru iznosi 813 milijuna kuna, što je 38% ukupnoga doprinosa tomu sektoru. Godišnji porezni doprinos porastao je s 530 milijuna kuna u 1995. godini na 1,232 milijarde kuna u 2012. godini, a Coca-Cola je u istome razdoblju u Republiku Hrvatsku uložila 780 milijuna kuna.

“Coca-Cola je u Republici Hrvatskoj prisutna od otvaranja punionice u Zagrebu 1968. godine, koja je bila jedna od prvih punionica u ovome dijelu Europe. Iako smo dio velikoga, svjetskoga sustava, svi koji rade u Coca-Coli u Republici Hrvatskoj smatraju da rade u hrvatskoj tvrtki jer takvu kulturu njegujemo. Studija koju smo danas predstavili pokazala je kako je Coca-Cola prava hrvatska tvrtka te da je njezin doprinos hrvatskomu gospodarstvu i društvu znatan. Da smo važan dio hrvatskoga gospodarstva potvrđuje i podatak da je od svake kune potrošene na Coca-Coline proizvode u 2012. godini u hrvatskomu gospodarstvu ostalo 90 lipa. No, osim samoga financijskoga učinka koje naše poslovanje ima na gospodarstvo, htio bih naglasiti da je Coca-Cola od samoga ulaska na hrvatsko tržište svojim dobrim poslovnim praksama utjecala na podizanje standarda rada i poslovanja svih tvrtka u sektoru, ali i šire, te na usvajanje najboljih načela društveno odgovornoga i održivoga poslovanja“, izjavio je glavni direktor Coca Cole HBC Hrvatska Mircea Draja.

Direktorica poslovanja tvrtke The Coca-Cola Company za jugoistočnu Europu Lana Popović istaknula je da je jedan od temelja poslovnoga uspjeha Coca-Cole na hrvatskome tržištu ulaganje u zaposlenike.

“Ulaganjem u izobrazbu i usavršavanje zaposlenika u skladu s potrebama tržišta rada tvrtka povećava ne samo svoju konkurentnost, nego i konkurentnost svih zaposlenika. Unutar međunarodnoga Coca-Colina sustava hrvatski su zaposlenici iznimno cijenjeni i mnogi menadžeri koji su karijeru gradili na hrvatskome tržištu danas su na odgovornim položajima na razini regija ili drugih zemalja“, izjavila je Lana Popović posebno istaknuvši podatak da u Coca-Coli u Hrvatskoj 60% vodstva čine žene.

Nakon prezentacije Studije održan je okrugli stol Utjecaj uspješnoga poslovanja velikih tvrtka na ekonomski i socijalni napredak društva na kojemu su sudjelovali pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Zdenka Lončar, predsjednik Uprave Konzuma Darko Knez, predsjednik Uprave tvrtke Vetropack Straža Tihomir Premužak, ravnateljica Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj Mirjana Matešić, istaknuti profesori Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Josip Tica, Ana Tkalac Verčić, profesor Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Mladen Vedriš te regionalna direktorica poslovanja tvrtke The Coca-Cola Company za jugoistočnu Europu Lana Popović.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here