U BiH 3,5 posto neispravne hrane

17

Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sejad Mačkić izjavio je da najnoviji podaci na temelju analize 101.000 uzoraka pokazuju da u BiH ima 3,5 posto higijenski neispravne hrane.

Taj postotak se, prema njegovim riječima, zadnjih nekoliko godina kreće najviše do pet posto, što potvrđuje da je zdravstvena ispravnost hrane u BiH približno ista kao i u drugim razvijenijim zemljama.

Mačkić je kazao da će se Pravilnik o pružanju informacija o hrani potrošačima u BiH, kao i u zemljama EU, primjenjivati od prosinca 2014. godine. On je usklađen s uredbom EU, a njegova primjena jamči visoki stupanj zaštite potrošača u pogledu informacija o hrani, uzimajući u obzir razlike u percepciji potrošača i njihove potrebe za informacijama. (Biznis plus)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here