HOK uputio primjedbe na izmjene Zakona o trgovini

44

Hrvatska obrtnička komora (HOK) uputila je primjedbe Ministarstvu gospodarstva na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, s Konačnim prijedlogom zakona, objavljeno je na web stranicama HOK-a.

Primjedbe se odnose na propisano plaćanje fiksnog iznosa takse od 30.000 kuna, koju su trgovci dužni uplatiti u državni proračun, ako žele nakon izrečene mjere obustave rada i otklanjanja nedostataka ponovno nastaviti s radom.

Ovu taksu trgovac je obvezan platiti bez obzira na prekršajnu kaznu. Obveza uplate navedenog iznosa takse svakako nije prekršajna kazna kao posljedica prekršajnog postupka, koji je u konkretnom slučaju moguće provesti i odrediti novčanu prekršajnu kaznu, bez obzira na navedenu uplatu. Nadalje, ovdje se ne radi ni o zaštitnoj mjeri, koja je u spomenutoj odredbi predviđena kroz institut zabrane obavljanja djelatnosti i pečaćenja prodajnog objekta. Navedeni iznos ne predstavlja ni ugovornu kaznu iz Zakona o obveznim odnosima, navode iz HOK-a.

Stoga zaključuju kako se u konkretnom slučaju radi o svojevrsnoj proizvoljnoj taksi koju zakonodavac jednostrano bez ikakvog propisanog postupka određuje trgovcu, ako isti nakon otklonjenih nedostataka želi nastaviti s radom.

Drugim riječima, trgovcu su propisivanjem uplate navedenog iznosa, kao jednog od uvjeta za nastavak rada, ograničena njegova ustavna prava propisana člankom 16. Ustava Republike Hrvatske, kojim je propisano da se slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.

Ovdje se ograničavaju temeljna ustavna prava propisana u članku 54. Ustava, a to je pravo na rad i slobodu rada i to upravo uvjetom sporne uplate u državni proračun, koji nije i ne može biti ograničenje sloboda i prava dopuštenih citiranom odredbom članka 16. Ustava.

Stoga, HOK predlaže da se propisivanje plaćanja iznosa od 30.000 kuna, kao uvjeta nastavka rada, izbriše iz teksta dostavljenog Prijedloga Zakona.

Također, HOK ističe i načelnu sumnju na ustavnost odredbi iz članka 12. koje se odnose na mjeru zabrane obavljanja djelatnosti kao i na predug rok propisivanja te zabrane od najmanje 30 dana, koja kao ograničenje slobode i prava na rad nije razmjerna šteti koju trgovac u tom slučaju trpi.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here