Povećava se prosječna plaća radnicima Saponije

47

Novim Kolektivnim ugovorom za Saponiju d.d., koji je danas potpisan u sjedištu te tvrtke u Osijeku, uz zadržavanje stečenih prava, ugovorena je i veća osnovica za obračun plaće tako da se prosječna plaća radnika Saponije povećava za 3,32 posto, priopćeno je iz te kompanije. Odredbe novoga kolektivnog ugovora, koji vrijedi tri godine, primjenjuju se od 1. siječnja 2014. godine, navodi se u priopćenju.

Kolektivni ugovor koji je, kako se ističe, rezultat uspješnog pregovaranja i socijalnog dijaloga, za Saponiju je potpisao predsjednik Uprave Damir Skender, u ime Samostalnog sindikata energetike, kemije i nemetala povjerenik podružnice Saponia Krešimir Dorić, a u ime Nezavisnog sindikata Saponia održavanja predsjednik Sindikata Petar Marijanović.

Tijekom pregovaranja i usuglašavanja predstavnici zainteresiranih strana postigli su sporazum o svim odredbama novog Kolektivnog ugovora. Odredbe ugovora usklađene su sa Zakonom o radu, a zadržana su sva stečena prava radnika Saponije te materijalna prava radnika kao što naknada plaće, darovi djeci, božićnice, potpore, troškovi prijevoza, a povećana su materijalna prava radnika u odnosu na otpremnine prigodom odlaska u mirovinu i u odnosu na potpore u slučaju smrti radnika.

U vezi s plaćom radnika ugovorena je veća osnovica za obračun plaće, tako da se prosječna plaća radnika Saponije povećava za 3,32 posto. (Lider / Hina)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here