“Za zaštitu hrane važna suradnja svih dionika”

22

Nužno je osvijestiti mlade generacije o važnosti prevencije vezanu za zaštitu hrane

Drugog dana rada radionice Zaštita hrane: prevencija namjernog zagađenja koje se održava 20. i 21. ožujka u hotelu International u Zagrebu govorilo se o inspekcijskim poslovima Američke službe za sigurnost i inspekciju hrane (FSIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (USDA) Sjedinjenih Američkih Država.

Ukratko rečeno, aktivnosti FSIS-a vezane za zaštitu hrane sastoje se od procjene ranjivosti, izrade smjernica i provođenja izobrazbe na lokalnoj i međunarodnoj razini, razvoju protumjera u slučaju incidentnih situacija, istraživanja, vježbi odnosno simulacija kriznih situacija izazvanih kontaminacijom hrane, izrade protokola reakcija u žurnim situacijama te inspekcijskog nadzora.

To je javnozdravstvena agencija koja uređuje osjetljive američke proizvode – meso, perad i prerađene proizvode od jaja. FSIS-ov Ured za terenske poslove (OFO) upravlja poslovima inspekcije i provedbe diljem države.

Akademska zajednica u SAD-u prvenstveno sveučilišta pružaju konkretnu podršku poduzetnicima u cilju poboljšavanja produktivnosti i realizacije održive konkurentnosti. Ipak dva temeljna cilja su obrazovanje i istraživanje.

Obrazovni proces ne obuhvaća samo mladu generaciju već i profesionalce odnosno iskusne stručnjake kako bi stekli najnovija specijalistička znanja. Većina američkih sveučilišta posjeduje vrhunsku istraživačku tehnologije što omogućuje stvaranje visoko profitabilnih inovacija. U zadnje vrijeme sve se veće pozornost posvećuje kibernetičkoj sigurnosti.

Stručnjaci FBI-a u više navrata su naglasili kako globalni lanac opskrbe hranom može biti iskorišten kao sredstvo za masovno uništenje pri čemu postoje dokazi i indicije kako terorističke organizacije sve više posvećuju pozornost tom procesu.

Zbog toga se FBI sve više fokusira na zaštitu hrane te postupke u slučaju da dođe do namjerne kontaminacije hrane. Iznimno su važni odnosi suradnje svih dionika za prevencijske procese. Zaštita hrane je relativno novi fenomen i svi smo sada u fazi stalnog učenja i usavršavanja istaknuto je na radionici.

Upozoreno je kako se poslovi inspekcijske sigurnosti i zaštite hrane isprepliću. Naročita pozornost se posvećuje nadzoru proizvodnih kapaciteta gdje nezadovoljni radnici mogu biti potencijalna opasnost. Posebno se kontrolira kvaliteta vode koja se koristi u proizvodnji, utvrđuju se kritične točke za eventualnu kontaminaciju, provjerava se sustav video nadzora, kontrolira se mogućnost neovlaštenih osoba određenim “osjetljivim” mjestima kao i fizička zaštita objekata.

Navedeni procesi važni su za procjenu ranjivosti proizvodnog procesa kao i ukupnog proizvodno dobavljačkog lanca opskrbe hranom. Posebna pozornost mora se posvetiti osjetljivim proizvodima i proizvodima s kratkim rokom trajanja u što spadaju primjerice mlijeko i mliječni proizvodi te hrana za dojenčad.

Zaštita hrane u globalnim uvjetima poslovanja predstavlja poslovni izazov i našim menadžerima i stručnjacima jer je to nužna pretpostavka izvoza u razvijene zemlje.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here