Budućnost je u mobilnim komunikacijama

8

“European Communication Monitor (ECM)”, najopsežnije istraživanje na području odnosa s javnošću koje osmu godinu zaredom provode Europska udruga za obrazovanje i istraživanja o odnosima s javnošću i Europska udruga direktora komunikacija uz podršku agencije Ketchum, pokazalo je da komunikacijski stručnjaci smatraju mobilne komunikacije jednim od najvažnijih komunikacijskih kanala koji će se razviti do 2017. godine.

“Rezultati ovogodišnjeg istraživanja koje je obuhvatilo 2.700 ispitanika u 42 zemlje istaknulo je pojavu mobilnih komunikacija kao jedino područje profesionalne komunikacije o kojem su stajališta komunikacijskih stručnjaka ujednačena diljem Europe. Polovica ispitanika izjavila je kako organizacije u kojima rade već sada razvijaju mobilne komunikacijske kanale, a 91% ispitanika predviđa da će područje za razvoj u sljedeće tri godine biti u mobilnim komunikacijama”, izjavila je Marina Čulić Fischer, direktorica Ketchumovog ekskluzivnog zastupnika za Hrvatsku, agencije za odnose s javnošću DIALOG komunikacije.

Istraživanje je također pokazalo da je predviđena važnost društvenih medija u opadanju. Između 2010. i 2012. “hvatanje u koštac s digitalnom evolucijom i društvenim medijima” bio je najvažniji izazov za komunikacijske stručnjake, a po novom istraživanju zauzeo je treće mjesto iza povezivanja poslovne i komunikacijske strategije te izgradnje povjerenja.

Ostali rezultati ovogodišnjeg istraživanja:
• Glavne prilike u mobilnoj komunikaciji ispitanici vide u komunikaciji sa svim dionicima u realnom vremenu (60%), u prezentaciji sadržaja prilagođenog korisniku (54%) te mogućnosti dosega mlađe publike (40%).
• Najveći broj ispitanika (58%) smatra da je glavni izazov u mobilnoj komunikaciji integracija mobilnih medija s ostalim kanalima i platformama. Pronalazak uvjerljivih koncepata koji stvaraju dodatnu vrijednost predstavlja izazov za 47% ispitanika, dok je za njih 46% najveći izazov prezentacija složenih sadržaja na malim ekranima.
• Iako 61% ispitanika radi u organizaciji koja ima vlastitu mobilnu korporativnu web stranicu, samo njih 37% instaliralo je mobilnu aplikaciju na mobitel, a 34% ispitanika na tablet.
• 84% ispitanika smatra kako su najnoviji oblici komunikacije obogatili njihov posao, 73% ispitanika smatra da je pritisak svakodnevnog posla u porastu, a samo 57% ispitanih izjavio je da zna kako se nositi sa stalnim protokom informacija.
• Glavne koristi društvenih medija za ispitanike su stalna interakcija s kupcima (87%) i mogućnost kupaca da izraze svoje mišljenje na temelju vlastitog iskustva (73%).

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here