Oznake geografskog podrijetla bit će jamstvo za potrošače

8

ZOZP EUU Europskoj uniji registrirano je više od tri tisuće geografskih pokazatelja (za vino, alkohol, prehrambene proizvode…), čime se omogućuje regionalnim proizvođačima da istaknu svoje proizvode na tržištu i budu transparentni u pitanju podrijetla i kvalitete.

Odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta glasovao je o širenju tog pravila na proizvode koji nisu poljoprivredni.

“Ovakvim sustavom pomogli bismo zaštititi radna mjesta”, rekla je uoči glasovanja izvjestiteljica Virginie Roziere (S&D, Francuska).

Kakvi bi proizvodi bili obuhvaćeni novim pravilom?
“Svi znamo brojne proizvode koji se oslanjaju na tradicionalno znanje i metode proizvodnje, primjerice, noževi Laguiole, čipka iz Calaisa, češki kristal ili škotski tartan. Zaštićena je oznaka podrijetla, primjerice, ime ili simbol koji se odnosi na geografsko podrijetlo proizvoda i tradicionalno znanje. Može se raditi o keramici, lončarstvu, kamenu, mramoru, čipki, tradicionalnim tkaninama te nakitu, uključujući drago kamenje. Komisija je prepoznala oko 800 proizvoda koji bi mogli imati korist”, kazala je Roziere.

Zašto takve proizvode štitimo na razini EU-a?
“Zato što se radi o poznatim proizvodima, tvrtke koriste njihova imena, ali nema nikakvih garancija vezano uz podrijetlo proizvoda i kvalitetu. To zbunjuje potrošače i šteti reputaciji originalnog proizvoda. Trenutno je zaštita originala nezadovoljavajuća jer samo 15 država članica ima specifične nacionalne zakone. U Francuskoj u nekim sektorima, kao što je tekstilna industrija, tvrtke su procijenile 25 % višu prodaju na međunarodnom tržištu zbog zaštite proizvoda. Ovakvim europskim sustavom pomogli bi zaštititi radna mjesta tamo gdje je proizvodnja, a to je često u ruralnim područjima”, dodala je.

Kakva je korist za potrošače i tvrtke?
“Oznake geografskog podrijetla povećaju privlačnost proizvoda, prije svega za kupce – jer mjesto podrijetla pruža garanciju na specifična svojstva proizvoda, ali i za proizvođače – zbog toga što im omogućuje da povise cijenu. Osim toga, štiti tradicionalne proizvođače, povećava njihovu motivaciju za dodatnim investicijama, koristi mjesta podrijetla jer ih čini uglednijima, promiče turizam i stvara radna mjesta”, zaključila je Roziere. (glas-slavonije.hr)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here