Oznake geografskog podrijetla bit će jamstvo za potrošače

40

ZOZP EUU Europskoj uniji registrirano je više od tri tisuće geografskih pokazatelja (za vino, alkohol, prehrambene proizvode…), čime se omogućuje regionalnim proizvođačima da istaknu svoje proizvode na tržištu i budu transparentni u pitanju podrijetla i kvalitete.

Odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta glasovao je o širenju tog pravila na proizvode koji nisu poljoprivredni.

“Ovakvim sustavom pomogli bismo zaštititi radna mjesta”, rekla je uoči glasovanja izvjestiteljica Virginie Roziere (S&D, Francuska).

Kakvi bi proizvodi bili obuhvaćeni novim pravilom?
“Svi znamo brojne proizvode koji se oslanjaju na tradicionalno znanje i metode proizvodnje, primjerice, noževi Laguiole, čipka iz Calaisa, češki kristal ili škotski tartan. Zaštićena je oznaka podrijetla, primjerice, ime ili simbol koji se odnosi na geografsko podrijetlo proizvoda i tradicionalno znanje. Može se raditi o keramici, lončarstvu, kamenu, mramoru, čipki, tradicionalnim tkaninama te nakitu, uključujući drago kamenje. Komisija je prepoznala oko 800 proizvoda koji bi mogli imati korist”, kazala je Roziere.

Zašto takve proizvode štitimo na razini EU-a?
“Zato što se radi o poznatim proizvodima, tvrtke koriste njihova imena, ali nema nikakvih garancija vezano uz podrijetlo proizvoda i kvalitetu. To zbunjuje potrošače i šteti reputaciji originalnog proizvoda. Trenutno je zaštita originala nezadovoljavajuća jer samo 15 država članica ima specifične nacionalne zakone. U Francuskoj u nekim sektorima, kao što je tekstilna industrija, tvrtke su procijenile 25 % višu prodaju na međunarodnom tržištu zbog zaštite proizvoda. Ovakvim europskim sustavom pomogli bi zaštititi radna mjesta tamo gdje je proizvodnja, a to je često u ruralnim područjima”, dodala je.

Kakva je korist za potrošače i tvrtke?
“Oznake geografskog podrijetla povećaju privlačnost proizvoda, prije svega za kupce – jer mjesto podrijetla pruža garanciju na specifična svojstva proizvoda, ali i za proizvođače – zbog toga što im omogućuje da povise cijenu. Osim toga, štiti tradicionalne proizvođače, povećava njihovu motivaciju za dodatnim investicijama, koristi mjesta podrijetla jer ih čini uglednijima, promiče turizam i stvara radna mjesta”, zaključila je Roziere. (glas-slavonije.hr)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here