Trgovački lanac Tommy donirao Caritas Zadarske nadbiskupije

63

Trgovački lanac Tommy donacijom u vrijednosti od 20.000 kn, podržao je aktivnosti Caritasa Zadarske nadbiskupije

Konkretno, navedena sredstva preusmjerit će se u Caritasovu Pučku kuhinju u Zadru i Benkovcu koje imaju oko 400 korisnika.

Pučka kuhinja u Zadru radi od rujna 1996. god. i trenutno broji 300 korisnika. U istoj se svakodnevno pripremaju obroci (ručak i večera), dok su za beskućnike koji borave u prenoćištu osigurana dnevno tri obroka.

Pučka kuhinja svaki dan vozi pripremljene obroke i na kućnu adresu 60 korisnika, a na području grada Zadra, uz gotove obroke pruža i program kućne njege. Medicinska sestra i njegovateljica obilaze korisnike kojima se dostavlja pripremljen obrok i pruža potrebna medicinska pomoć.

Pučka kuhinja u Benkovcu otvorena je od rujna 2004. god. i trenutno broji stotinjak korisnika. Specifičnost kuhinje je u populaciji korisnika. Riječ je o populaciji treće životne dobi, koja živi u dislociranim, ruralnim mjestima oko Benkovca. Samo dva korisnika svakodnevno ručaju u kuhinji, dok se ostalima obroci voze na kućnu adresu.

Trgovački lanac Tommy prepoznao je plemeniti rad, te važnost i ulogu Caritasa Zadarske nadbiskupije, a ovom vrijednom donacijom sigurno će doprinijeti poboljšanju kvalitete i pružanja pomoći korisnicima Pučke kuhinje.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here