Strategija poslovanja: Važno je podići kompetencije u nabavi

114

Iako oko polovice poduzeća potiče opću edukaciju svojih djelatnika u nabavi, njih svega 3,6% se odlučuje na business coaching, odnosno individualni rad s vanjskim konzultantom

U današnjem poslovnom okruženju promjene se događaju izuzetno brzo. Mijenja se tržište, mijenjaju se navike i potrebe kupaca, odnosno klijenata, tehnologija je sve zastupljenija u svakodnevnom radu, a mijenja se i naša konkurencija. Samim time promjene su nužne u svakom poduzeću.

Kako bi poduzeće moglo adekvatno odgovoriti na sve izazove koji se javljaju u svakodnevnom radu, izuzetno su važne kompetencije djelatnika, odnosno onih koji promjene trebaju sprovesti i u njih vjerovati.

Nabava kao jedna od ključnih djelatnosti u poduzeću sve više postaje involvirana u strateško promišljanje poduzeća. Više nije dovoljno samo prikupiti tri ponude i izabrati najpovoljniju. Sve je više prepoznata važnost nabave kao strateške funkcije i to ne samo kod velikih poduzeća, već i kod malih i srednje velikih.

To znači usklađivanje strategije nabave sa strategijom poduzeća i strategijama ostalih poslovnih funkcija.

Potrebno je pozicioniranje nabave na istu razinu kao i prodaje i proizvodnje, bez obzira na to ima li poduzeće dva ili deset djelatnika u nabavi, te je pritom nužno korištenje modernih alata u operativnom radu, definiranje KPI-eva, prepoznavanje rizika u nabavi i upravljanje njima kao i međusobno kvalitetno komuniciranje.

Kompetencije djelatnika u nabavi igraju izuzetno važnu ulogu u tom procesu. No koliko stvarno radimo na poboljšanju kompetencija naših nabavnih djelatnika?

ISTRAŽIVANJE O FUNKCIJI NABAVE
U periodu od 6. do 23. prosinca 2016. tvrtka Cronata d.o.o. provela je istraživanje o kompetencijama djelatnika u nabavi sa svrhom unaprjeđenja nabavne djelatnosti i djelatnika u nabavi. Cilj istraživanja je bio prikupljanje podataka o kompetencijama djelatnika u odjelima nabave u poduzećima na području Republike Hrvatske. Ukupno 56 poduzeća je ispravno popunilo anketni upitnik te su njihovi odgovori obrađeni i detaljno analizirani.

Od toga su većinom poduzeća u privatnom vlasništvu (85,7%), a tek manji broj ispitanika dolazi iz javnih poduzeća. Gotovo podjednako su zastupljena velika poduzeća s više od 250 zaposlenih (28,6%) i poduzeća u kojima je između 151 i 250 zaposlenih (32,1%), nešto manje je poduzeća koja zapošljavaju između 51 i 150 zaposlenih (23,2%), dok je najmanje bilo poduzeća koja imaju između šest i 50 zaposlenih (16,1%).

U pravilu se promatrana poduzeća bave proizvodnom djelatnošću (66,1%), uslužnom (21,4%), dok su poduzeća koja se bave trgovinom zastupljena u najmanjem omjeru (12,5%). Možemo zaključiti da su upitnik popunjavala podjednako i velika, srednja i mala poduzeća pretežito u privatnom vlasništvu koja se uglavnom bave proizvodnjom. To ne čudi budući da je nabava u takvim poduzećima prepoznata kao funkcija, odnosno djelatnost koja je važna za uspješnost samog poduzeća.

Upitnik su u pravilu popunjavali voditelji odnosno direktori nabave (48,2%), a u nešto manjem dijelu ostali djelatnici u nabavi (23,2%), te djelatnici ostalih odjela (19,6%).

Njihovo iskustvo rada u nabavi je do pet godina kod 42,9% ispitanika, dok 32,1% ispitanika u tom segmentu radi do 15 godina. Prosječni odjel nabave ima između dva i pet zaposlenika (66,1% ispitanika) s pretežito ekonomskom naobrazbom (62,5% ispitanika). Gledano po školskoj spremi, uglavnom se radi o VŠS i VSS (čak 71,4%).

STAVOVI O EDUKACIJI
U drugom dijelu upitnika pokušali smo dobiti informaciju koja se odnosi na stav prema edukacijama djelatnika u nabavi. Naime, važno je istaknuti da 50% ispitanika potiče edukaciju svojih djelatnika u nabavi. Primarno se to odnosi na edukacije iz područja javne nabave, na tečajeve stranih jezika, informatičku pismenost te osnovne komunikacijske i prezentacijske vještine.

Što se tiče specijalističkih znanja, ispitanici su izrazili potrebu za jačanjem vještina iz područja operativne nabave, upravljanja dobavljačima, strateške nabave, izvještavanja i praćenja učinkovitosti nabave, prepoznavanja i kontrole rizika u nabavi i sl. Najčešće se takva vrsta znanja u poduzećima koja su ispunjavala upitnik prenose sa starijih kolega na mlađe (35,7%), dok manji dio odlazi na vanjske edukacije ili organizira edukacije unutar svog poduzeća.

Tek se 3,6% poduzeća odlučuje na business coaching, odnosno individualni rad s vanjskim konzultantom. Zašto je tomu tako poduzeća kao razlog navode neadekvatnu ponudu edukacija za nabavu i to upravo specijalističkih znanja (33,9%), dok 26,8% poduzeća smatra da je razlog nedostatak financijskih sredstava. Čak 23,2% ispitanika smatra da nabava nema vremena za edukaciju, a 16,1% da ne postoji inicijativa od strane nabave za edukacijom.

NABAVNA AKADEMIJA
Moram priznati da me odgovori i nisu previše iznenadili. Budući da se više od 20 godina bavim nabavom, stav oko potrebe za edukacijom i načinom prenošenja znanja i dalje je isti. Naime, iako je mentorstvo od strane starijih kolega dobro i korisno, ipak je potrebno pratiti i suvremene trendove. U vrijeme interneta, informacije su vrlo dostupne.

Postoje specijalizirani portali, udruženja, instituti koji se bave nabavom, novitetima, metodama, tehnikama i alatima koji se razvijaju u cilju unaprjeđenja nabave i zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika i kupaca.

No rijetki su oni koji uz svoj svakodnevni posao u nabavi, imaju volje, želje i elana za istraživanjem noviteta te njihovu implementaciju u poduzeće u kojem rade.

Zbog svih gore navedenih razloga odlučila sam se pokrenuti Nabavnu akademiju koja je kreirana upravo prema zahtjevima i potrebama tržišta. I kroz svoj konzultantski posao dobila sam podršku od strane svojih klijenata za ovakvim oblikom edukacije.

Program Nabavne akademije obuhvaća tri modula: operativnu i stratešku nabavu te kontinuirana poboljšanja u nabavi. Kroz te module polaznici će naučiti kako planirati nabavu i troškove, kako izgleda proces naručivanja, praćenja te planiranja zaliha i potreba, koji su ključni pokazatelji uspješnosti (KPI) te koji su izvještaji i praćenja važna za učinkovitost nabave.

U sklopu poduke o strateškoj nabavi govorit će se, među ostalim, o nabavnim kategorijama, odnosima s dobavljačima te upravljanju rizicima. Kontinuirana poboljšavanja u nabavi dat će nam smjernice kako procese stalno nadograđivati i poboljšavati, a sve u cilju povećanja profita, ostvarenja ušteda i najvažnije zadovoljavanja potreba krajnjih kupaca odnosno korisnika.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here