KBZ traži skupštinu Belja i posebnog revizora poslovanja

131

Belje je u petak objavilo da je Kreditna banka Zagreb (KBZ) u svojstvu banke skrbnika, a na temelju naloga klijenta koji u Belju drži 14,67 posto dionica, zatražila sazivanje glavne skupština Belja na kojoj bi se imenovali posebni revizori vođenja poslova Belja s posebnim naglaskom na vođenje poslova spram najvećeg pojedinačnog dioničara, Agrokora, uz prijedlog da se za to imenuje Deloitte.

Prema objavljenom zahtjevu, koji je KBZ uputio 30. listopada, od Uprave Belja se traži da u roku deset dana od zaprimanja zahtjeva sazove skupštinu, koja bi se trebala održati najkasnije do 22. prosinca.

Predlaže se i osam točaka dnevnog reda skupštine, a uz izvješća Uprave i revizora za prošlu godinu i odluke o pokriću gubitaka iz 2016. i 2015. godine, predloženo je i donošenje odluke o imenovanju posebnih revizora vođenja poslova Belja, s posebnim naglaskom na vođenje poslova spram najvećeg pojedinačnog dioničara, Agrokor.

KBZ u svom zahtjevu predlaže i da se za poslove provođenja posebne revizije imenuje Deloitte, a troškove te posebne revizije snosilo bi Belje.

KBZ u obrazloženju prijedloga o imenovanju posebnih revizora navodi kako iz očitovanja Uprave Belja na upit dioničara, koji je na Zagrebačkoj burzi objavljen 14. lipnja ove godine, proizlazi kako je Belje “nedvojbeno izdavalo jamstva u korist najvećeg pojedinačnog dioničara Agrokor d.d. (u ukupnom iznosu od 19,3 milijuna kuna) te je pristupalo i sudužništvima u korist Agrokora d.d. (u visini 375 milijuna kuna)”.

“Stremljenje ka sinergijskim učincima je legitiman poduzetnički cilj, međutim, za ostvarenje istog korištenjem jamstava i sudužništava poduzeća u kojima je poduzetnik vladajuće društvo postoji propisan set pravila u Zakonu o trgovačkim društvima.

Smatramo potrebnim provesti posebnu reviziju s osnovnim ciljem utvrđivanja dopuštenosti takvog postupanja, odnosno izdavanja jamstava i pristupanja sudužništvima, a bez izravne protučinidbe te bez da je za isto postojala skupštinska odluka ili da je postojao poduzetnički ugovor upisan u registar trgovačkog suda”, navodi se u zahtjevu.

Iz KBZ-a u obrazloženju također navode kako je izdavanjem jamstava te pristupanjem sudužništvima za račun najvećeg pojedinačnog dioničara i/ili njegovih drugih povezanih društava, a bez provođenja predviđenog postupka izrade, revizije, odobrenja od glavne skupštine, sklapanja i upisa u registar trgovačkog suda poduzetničkog ugovora, “grubo prekršen Zakon o trgovačkim društvima, kao i prava vjerovnika društva, ali i vanjskih dioničara društva”.

Svrha i razlog sazivanja glavne skupštine su utvrđivanje činjenica o izdanim jamstvima i pristupima sudužništvima, a ta je činjenica bitna za cjelokupan proces restrukturiranja prema Zakonu o postupku izvanredne uprave, stoji uz ostalo u obrazloženju zahtjeva.

KBZ predlaže i da se na glavnoj skupštini rasprave i prime na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2016. godini, godišnje izvješće Uprave o stanju društva u 2016. godini, izvješće revizora za 2016. godinu te godišnje financijsko izvješće i konsolidirana godišnja financijska izvješća za prošlu godinu.

Prijedlog je i da se prošlogodišnji gubitak od 41,4 milijuna kuna pokrije iz neto dobiti budućeg razdoblja, kao i da se na teret rezultata budućih razdoblja pokrije i novoutvrđeni iznos gubitka za 2015. godinu.

Naime, skupština Belja je u kolovozu 2016. godine odlučila o pokriću gubitka iz 2015. godine, koji je tada bio utvrđen u iznosu od 62,5 milijuna kuna, no u revidiranom je izvješću za 2016. godinu izvršen ponovni izračun rezultata za 2015. godinu te za tu godinu utvrđen gubitak u iznosu od 97,8 milijuna kuna.

Stoga je, kako se navodi u zahtjevu za sazivanje skupštine, potrebno donijeti odluku o promjeni ranije odluke u dijelu iznosa gubitka koji je potrebno pokriti na teret rezultata budućih razdoblja. (Hina)

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here