Rast cijena – novi vjetar u leđa trgovačkim markama

Brojna najavljena poskupljenja prehrambenih proizvoda zbog utjecaja prirodnih nepogoda te špekulacija na pojedinim tržištima roba s prvim jesenskim kišama stižu i u naše trgovine Pitanje koje se postavlja je kako će najavljena poskupljenja utjecati na asortiman prodajne robe i na cjelokupno ponašanje potrošača. Budući da se gospodarskoj krizi ne nazire kraj, odgovor se nameće sam […]

Ovršna isprava i naplata potraživanja

Prijedlog za ovrhu mora sadržavati zahtjev za ovrhu u kojemu će biti naznačena ovršna isprava na temelju koje se traži ovrha, ovrhovoditelj i ovršenik, potraživanje čije se ostvarenje traži te sredstvo kojim ovrhu treba provesti U ranijoj kolumni pod naslovom ”Kako naplatiti dugovanja” je objašnjen slučaj naplate potraživanja odnosno nenaplaćenog dugovanja ako vjerovnik kao pravni […]

Izbjegnite iznenađenja – Pripremite „što ako” scenarij

Financijska kriza je dramatično promijenila naše poglede prema vladama, financijskim tržištima, dugovima, riziku i našim potrošačkim navikama. Razumijevajući sile i trendove u igri, trgovci mogu poduzeti akcije sada i kontrolirati vlastite odluke. S više od 300.000 izgubljenih radnih mjesta samo u Hrvatskoj logično je da je povjerenje kupaca na minimumu te da je potrošnja dramatično […]

Kako održati konkurentnost u logistici tijekom ekonomske krize?

Logistički troškovi i troškovi obrtnog kapitala moraju se održati na minimumu, čak i ako kupci zahtijevaju više korisnosti  i pouzdanosti proizvoda te njihovu bolju dostupnost Nakon niza godina u kojima je logistički trošak stagnirao, u 2003. godini započeo je značajan preokret. Gotovo u cijeloj Europi logistički troškovi porasli su za gotovo 20% , a daljnji […]

Internet trgovina u Hrvatskoj: Spora ali dostižna

Jedan od većih problema nerazvijenosti trgovine putem interneta u Hrvatskoj je nažalost još uvijek relativno nizak stupanj informatičke pismenosti i to na strani trgovaca, ali i nepovjerljivost kupaca spram takve vrste trgovine On-line trgovina svakim danom postaje sve popularnija, kako za trgovce, tako i za kupce. Ovakav način trgovine se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog […]

Kako pronaći imovinu dužnika?!? – Prokazni popis imovine

Državno tijelo dužno je udovoljiti zahtjevu vjerovnika u roku od 8 dana uz uvjet da se prethodno plate troškovi za poduzimanje radnje U prethodnim kolumnama je objašnjeno pokretanje ovršnog postupka temeljem vjerodostojne isprave te su objašnjena dva slučaja kada vjerovnik neće uspjeti naplatiti svoje potraživanje od dužnika. Najjednostavniji način naplate novčanog potraživanja je zapljenom novca […]

Kako naplatiti dugovanja – rješenja i prigovori

Ako je određeno potraživanje nesporno i za dužnika i za vjerovnika bolje je da se izbjegne parnica na sudu. U postupku prisilne naplate duga odnosno ovršnom postupku i to temeljem vjerodostojne isprave koje su najčešće račun ili IOS – izvod otvorenih stavki (napomena: detaljno objašnjeno u prethodnoj kolumni) postoje dva slučaja kada vjerovnik neće uspjeti […]

Optimiranje zaliha – efikasan način upravljanja troškovima

U vrijeme rezanja troškova i sveopće štednje mali broj kompanija prepoznaje optimiranje zaliha kao efikasnu mjeru smanjenja troškova. Razlog tome je što se u doba stabilne ekonomske situacije o upravljanju zaliha ne govori mnogo. No padom prodaje zalihe se počinju gomilati te dolazi do problema popunjenih skladišta i povećanih troškova poslovanja. Naime, poduzeća su na […]

Kako naplatiti dugovanja !?

Ako na glavnom računu te na svim sporednim računima dužnika kao ovršenika ima dovoljno sredstava za namirenje cijelog ili dijela potraživanja, banka je dužna po primitku vašeg zahtjeva odnosno ovršnog rješenja bez odgode zaplijeniti i prenijeti ta sredstva na vaš račun. Gotovo svakodnevno imate potraživanje koje je dospjelo na naplatu, ali čak i nakon dodatnog […]

Elementi maloprodaje nakon recesije

Svjedoci smo pada gospodarske aktivnosti ponajviše kao posljedicu pada osobne potrošnje, koja čini 60% bruto društvenog proizvoda. Prema Centru za makroekonomske analize u 2. kvartalu ove godine osobna potrošnja je pala 9,4% , a promet trgovine na malo u prvih šest mjeseci 2009. je realno manji za 16,6% u odnosu na isto razdoblje lani. Potrošački […]