Izbjegnite iznenađenja – Pripremite „što ako” scenarij

Financijska kriza je dramatično promijenila naše poglede prema vladama, financijskim tržištima, dugovima, riziku i našim potrošačkim navikama. Razumijevajući sile i trendove u igri, trgovci mogu poduzeti akcije sada i kontrolirati vlastite odluke. S više od 300.000 izgubljenih radnih mjesta samo u Hrvatskoj logično je da je povjerenje kupaca na minimumu te da je potrošnja dramatično […]

Kako održati konkurentnost u logistici tijekom ekonomske krize?

Logistički troškovi i troškovi obrtnog kapitala moraju se održati na minimumu, čak i ako kupci zahtijevaju više korisnosti  i pouzdanosti proizvoda te njihovu bolju dostupnost Nakon niza godina u kojima je logistički trošak stagnirao, u 2003. godini započeo je značajan preokret. Gotovo u cijeloj Europi logistički troškovi porasli su za gotovo 20% , a daljnji […]

Internet trgovina u Hrvatskoj: Spora ali dostižna

Jedan od većih problema nerazvijenosti trgovine putem interneta u Hrvatskoj je nažalost još uvijek relativno nizak stupanj informatičke pismenosti i to na strani trgovaca, ali i nepovjerljivost kupaca spram takve vrste trgovine On-line trgovina svakim danom postaje sve popularnija, kako za trgovce, tako i za kupce. Ovakav način trgovine se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog […]

Kako pronaći imovinu dužnika?!? – Prokazni popis imovine

Državno tijelo dužno je udovoljiti zahtjevu vjerovnika u roku od 8 dana uz uvjet da se prethodno plate troškovi za poduzimanje radnje U prethodnim kolumnama je objašnjeno pokretanje ovršnog postupka temeljem vjerodostojne isprave te su objašnjena dva slučaja kada vjerovnik neće uspjeti naplatiti svoje potraživanje od dužnika. Najjednostavniji način naplate novčanog potraživanja je zapljenom novca […]

Kako naplatiti dugovanja – rješenja i prigovori

Ako je određeno potraživanje nesporno i za dužnika i za vjerovnika bolje je da se izbjegne parnica na sudu. U postupku prisilne naplate duga odnosno ovršnom postupku i to temeljem vjerodostojne isprave koje su najčešće račun ili IOS – izvod otvorenih stavki (napomena: detaljno objašnjeno u prethodnoj kolumni) postoje dva slučaja kada vjerovnik neće uspjeti […]

Optimiranje zaliha – efikasan način upravljanja troškovima

U vrijeme rezanja troškova i sveopće štednje mali broj kompanija prepoznaje optimiranje zaliha kao efikasnu mjeru smanjenja troškova. Razlog tome je što se u doba stabilne ekonomske situacije o upravljanju zaliha ne govori mnogo. No padom prodaje zalihe se počinju gomilati te dolazi do problema popunjenih skladišta i povećanih troškova poslovanja. Naime, poduzeća su na […]

Kako naplatiti dugovanja !?

Ako na glavnom računu te na svim sporednim računima dužnika kao ovršenika ima dovoljno sredstava za namirenje cijelog ili dijela potraživanja, banka je dužna po primitku vašeg zahtjeva odnosno ovršnog rješenja bez odgode zaplijeniti i prenijeti ta sredstva na vaš račun. Gotovo svakodnevno imate potraživanje koje je dospjelo na naplatu, ali čak i nakon dodatnog […]

Elementi maloprodaje nakon recesije

Svjedoci smo pada gospodarske aktivnosti ponajviše kao posljedicu pada osobne potrošnje, koja čini 60% bruto društvenog proizvoda. Prema Centru za makroekonomske analize u 2. kvartalu ove godine osobna potrošnja je pala 9,4% , a promet trgovine na malo u prvih šest mjeseci 2009. je realno manji za 16,6% u odnosu na isto razdoblje lani. Potrošački […]

Kakva je vaša prodajna produktivnost?

U trenutno teškoj ekonomskoj situaciji poduzeća se najčešće pitaju na koji način uspješno povećati prodaju, zadržati niske troškove, smanjiti rizike te zadržati zadovoljstvo kupaca. Odgovor leži u povećanju prodajne produktivnosti što u konačnici rezultira efikasnijom učinkovitošću prodajnog tima. Za povećanje prodajne produktivnost A.T. Kearney koristiti pristup sačinjen od tri koraka; razvoj prodajne strategije koja povećava […]

Razumijevanje promjena navika potrošača – najučinkovitija antikrizna mjera

U danima kada su prvi nagovještaji usporavanja gospodarskog pada razvijenih tržišta SAD-a, Njemačke i Francuske, svima je jasno da još uvijek nema jasnih pokazatelja pravog gospodarskog oporavka. Svijet se u zadnjih 12 mjeseci od početka trenutne krize uvelike promijenio. Pojedine industrije skoro su prepolovile svoje prihode i zaronile duboko u gubitke, dok se industrije poput […]