Podravka čisti bilancu

Uprava Podravke obavijestila je Zagrebačku burzu kako razmatra umanjenja vrijednosti određene nematerijalne imovine stečene u prethodnim razdobljima vezano uz zabilježene trendove na tržištima te usklađenja vrijednosti neke materijalne imovine koja nije u funkciji stvaranja nove vrijednosti.

– Okvirno se procjenjuje da bi ukupni iznos takvih jednokratnih stavki mogao biti oko 70 milijuna kuna. Navedeni je iznos samo preliminarna procjena menadžmenta prema najboljim saznanjima, a konačna vrijednost usklađenja bit će vidljiva u revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za 2012. – stoji u kompanijskom priopćenju.

Okvirne procjene napravila je revizorska kuća KPMG, a čišćenje bilance uključuje usklađivanje vrijednosti akviriranih brendova i goodwilla za brendove Lero, splitski SMS, poljski Warzivko, umanjenje vrijednosti imovine stare Podravkine tvornice juha u Koprivnici, otpis vrijednosti projekata i projektne dokumentacije iz ranijih godina koji nisu ili neće biti realizirani zbog promijenjenih gospodarskih okolnosti.

Također, usklađenja uključuju i porezne dobitke iz poslovanja u Poljskoj, kao i određene rezervacije sredstava u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima.

Razlog provođenja određenih čišćenja u bilanci su bolja priprema za, uskoro jedinstveno, europsko tržište kao i za sva druga tržišta gdje je izložena žestokoj konkurenciji. Lanjski operativni rezultat bit će, procjenjuje se, u skladu s planiranim odnosno na razini kao i godinu prije. (Lider)