Održana Skupština Hrvatske gospodarske komore

“Prema postignutim gospodarskim rezultatima ne možemo biti optimisti”, istaknuo je Nadan Vidošević, predsjednik HGK, govoreći o trendovima u hrvatskom gospodarstvu na današnjoj Skupštini HGK.

Ovo je peta godina krize, kontinuiranog pada domaće potražnje, a što rezultira i općim ekonomskim padom bez naznaka oporavka. Bilježi se pad investicija te investicijske aktivnosti, novih stranih ulaganja nema, a treba biti oprezan u ocjeni dosega javnih investicija.

I dalje raste dug središnje države, no nešto je bolja situacija s unutarnjim dugom. Tržište kapitala praktično ne funkcionira, a uz bankocentrični sustav slobodnog kapitala i nema, kazao je Vidošević.

Posebno je značajna inicijativa za uspostavom zone slobodne trgovine između SAD-a i Europske unije, a otvoreno je pitanje što će se događati na Mediteranu dođe li do eskalacije sukoba, što može imati utjecaja i na Hrvatsku.

Hrvatski će model izlaska iz krize morati biti autentičan. Bit će potrebna rješenja za pitanja javnog duga, kojega čine i nezaposleni te umirovljenici. Na početku smo nove epohe. Hrvatska je u svojoj povijesti zabilježila četiri prijelomna događaja i datuma koji su odredili njezinu budućnost, a jedan od njih je ulazak Hrvatske u Europsku uniju, istaknuo je Vidošević.

Komorske su aktivnosti kontinuirane, a nove će okolnosti mijenjati njezine članice, ali i do sada ustaljeni način funkcioniranja HGK, rekao je Vidošević napomenuvši kako je HGK uključena u procese programiranja te izrade strategija. “Nastojat ćemo što više aktivnosti prebaciti i na županijske komore te sustav prilagoditi novonastalim okolnostima. Komoru je potrebno održati vitalnom i za hrvatsko gospodarstvo korisnom”, naglasio je Vidošević.

Aktivnosti Hrvatske gospodarske komore koje su obilježile 2012. godinu bile su opredijeljene s nekoliko ključnih odrednica. Suočavanje s posljedicama višegodišnje krize potaknulo je intenziviranje komorskih aktivnosti usmjerenih na promociju hrvatskog gospodarstva, zadržavanje postojećih i osiguranje novih tržišta za hrvatske proizvode te pomoć poslovnim subjektima u komunikaciji s nadležnim institucijama.

Drugi ključni aspekt djelovanja Komore odnosio se na široki spektar aktivnosti usmjerenih na pomoć pri implementaciji nove zakonske regulative koja primanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU dotiče gotovo sva područja poslovanja.

U tom su cilju, tijekom 2012., organizirane mnoge edukacije o svim relevantnim pitanjima primjene novih zakonskih rješenja, a intenziviran je i rad svih udruženja, grupacija i zajednica koje djeluju pri HGK radi identifikacije problema s kojima se suočavaju pojedine djelatnosti, te prezentacije novih zakonodavnih i drugih rješenja s kojima se treba prilagoditi novom europskom ustroju.

U organizaciji Središnjice te županijskih komora u 2012. održano je 660 sastanaka udruženja, grupacija zajednica i stručnih skupina, 2000 drugih značajnih radnih sastanaka, 620 raznih edukacijskih aktivnosti (konferencije, radionice, seminari) na kojima je sudjelovalo 27.320 polaznika.

Intenzivno se surađivalo s nadležnim državnim tijelima u davanju mišljenja na mnoge zakonske i druge propise, te organiziranjem niza prezentacija novih propisa nadležnih resora, što je našim članicama omogućavalo izravan dodir s predstavnicima izvršne vlasti.

To se osobito odnosilo na informiranje i educiranje poslovnih subjekata o novostima proizašlim iz pristupanja EU, funkcioniranju unutarnjeg tržišta EU, Carinske unije, zajedničke trgovinske politike, promjenama u poslovanju sa zemljama članicama CEFTA-e kao i trećim zemljama te je s tim u vezi održano niz seminara u Središnjici i po županijskim komorama.

Izrađen je i Vodič kroz promjene u vanjskoj trgovini nakon pristupanja EU, a osobita pozornost posvetila se edukacijama vezanim uz pravila o podrijetlu, uključivanju Hrvatske u Pan-euro-mediteranski sustav kumulacije i primjenu Carinskog kodeksa EU.

Nastavljene su aktivnosti razvijanja Jedinstvene kontaktne točke koja je kao javna ovlast uspostavljena u Hrvatskoj gospodarskoj komori temeljem Zakona o uslugama i koja bi trebala biti središnji informativni punkt za sve pružatelje i davatelje na području uslužnih djelatnosti na budućem jedinstvenom tržištu.

U sklopu aktivnosti vezanih za EU, HGK aktivno sudjeluje i u realizaciji projekata EU (do kraja 2012. završeno je 89 projekata, u tijeku je 36 projekata, a kandidirano je 57). Osim projekata EU, Komora je tijekom 2012. bila nositeljica 122 projekta, od čega 38 novopokrenutih.

Posredovanjem Predstavništva HGK u Bruxellesu intenzivno se surađuje s institucijama EU temeljem koje se domaća poslovna javnost kontinuirano izvještava o promjenama u zakonodavstvu EU i politikama EU u pojedinim djelatnostima. Posebno je značajna uloga tog predstavništva kao koordinatora Hrvatske poslovne mreže u Bruxellesu radi jačanja zajedničkih aktivnosti predstavnika hrvatskih institucija u Bruxellesu.

Osim toga, Komora je u 2012. godini (Središnjica i županijske komore) bila domaćin 68 gospodarskih izaslanstava, a realizirano je i 76 izaslanstava hrvatskih gospodarstvenika u inozemstvo u kojima je participiralo gotovo dvije tisuće sudionika.

Pripremljen je i organiziran nastup na 94 sajma u zemlji i inozemstvu, a u organizaciji županijskih komora 132 nastupa u kojima je sudjelovalo više od 3300 izlagača. U provedbi svih promotivnih aktivnosti Komora svojim članicama pruža kvalitetnu tehničku logistiku, ali i njihovo financiranje odnosno sufinanciranje čime se značajni dio prihoda HGK izravno vraća u gospodarstvo.

Intenzivno se radilo na povezivanju hrvatskih tvrtki s potencijalnim inozemnim partnerima, povezivanju tvrtki u klastere radi zajedničkog uspješnijeg nastupa na domaćem i inozemnom tržištu, upoznavanju s objavljenim natječajima u EU i drugim zemljama, kao i poslovnim mogućnostima koje pruža članstvo u NATO-u i offset aranžmanima. Osobita je pozornost posvećena prezentiranju potencijala hrvatske vojne industrije službenim vojnim delegacijama iz nekoliko zemalja.

Polazeći od uvjerenja da su nove investicije ključan preduvjet oporavka i razvoja, tijekom 2012. u svim županijskim komorama intenzivno se radilo na identificiranju potencijalnih investicijskih projekata po pojedinim gospodarskim djelatnostima.

Rezultat toga je Katalog investicija, ovih dana objavljen na stranicama Hrvatske gospodarske komore, a koji za sada sadrži 107 investicijskih projekata većim dijelom spremnih za realizaciju.

Dio tih projekata već je tijekom 2012. predstavljen na poslovnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Intenzivno se radilo na obavljanju javnih ovlasti koje su Komori povjerila državna tijela. Komora do sada obavlja 21 javnu ovlast u različitim gospodarskim segmentima (godišnje se izda više od 160 tisuća raznih dokumenata).

Lani je odgovoreno na više od 21.500 različitih pisanih upita poslovne zajednice, održano oko dvije tisuće radnih sastanaka, objavljeno je 280 raznih publikacija, a na internetskim stranicama Komore zabilježeno je više od 1,1 milijun posjeta te više od 7,7 milijuna upita u Registar poslovnih subjekata.

Donošenjem nekoliko poslovničkih akata (Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore, Pravilnika o mirenju, te odluka o troškovima u postupcima mirenja i arbitraže) u studenom 2011. stvoreni su preduvjeti za daljnje unapređenje alternativnog rješavanja sporova među gospodarskim subjektima u sklopu institucija koje djeluju pri HGK – Stalno arbitražno sudište, Sud časti i Centar za mirenje, što se odrazilo i na stalno povećanje broja predmeta koji se rješavaju kroz te institute.

U proteklih 17 godina HGK je mrežom svojih predstavništava otvorila najpropulzivnije i najvažnije tržište za hrvatsko gospodarstvo – tržište jugoistoka Europe. HGK se uvijek prilagođavala novonastalim uvjetima pa tako to čini i danas nužnom reorganizacijom komorske mreže.

Četiri regionalna Predstavništava i dvije poslovnice HGK: u BiH (Sarajevo, Banja Luka, Mostar), u Srbiji (Beograd), na Kosovu (Priština) i u Crnoj Gori (Kotor), te ad hoc Predstavništvo u Afganistanu, potpuno je ispunilo cilj osiguranja kvalitetnije podrške hrvatskim tvrtkama u njihovom nastupu na tim tržištima te u olakšavanju komunikacije s administracijom i poslovnim krugovima u tim zemljama.

Novi izazovi traže i novu organizaciju radi nastanka rasta dinamičnih odnosa sa zemljama CEFTA-e. Težište suradnje prenijet će se na županijske komore koje pozicijom Hrvatske u Europskoj uniji dobivaju novu dimenziju, uz nastavak dosadašnje suradnje na razini nacionalnih komora.

S obzirom na to da će komorska mreža pokrivati i zemlje koje su u carinskoj uniji s Ruskom federacijom (Bjelorusija i Kazahstan), posebna će se pažnja posvetiti jačanju predstavništva u Ruskoj federaciji, a prema mogućnostima okrenut će se i prema strateškom partneru, Sjedinjenim Američkim Državama radi privlačenja investicija i kapitala, transfera tehnologija te jačanja postojećih poslovnih odnosa između Republike Hrvatske i SAD-a, zaključuje se u priopćenju HGK.