Podravka uspješno provela projekt administrativne izvrsnosti “LeaNcO”

Ukupne uštede ostvarene projektom iznose 24 milijuna kuna na godišnjoj razini

Podravka je uspješno završila implementaciju projekta pod nazivom “LeaNcO” (Lean Concept of administration excellence) – odnosno razvoj “lean” koncepta za izvrsnost u administraciji. Projekt LeanCo započeo je u ožujku 2013. godine, a za cilj je imao povećati učinkovitost triju poslovnih procesa, i to financija, administracije te procesa izvještavanja, priopćeno je iz Podravke.

Projekt LeaNcO vođen je u suradnji s konzultantskom kućom A.T. Kearney, a sastojao se od 17 mjera za poboljšanja, koje su bile zasebni, međusobno povezani projekti, sa svojim voditeljima i timovima za implementaciju.

Ti su se timovi sastojali od tri do pet članova iz različitih organizacijskih cjelina, s obzirom da je implementacija većine mjera bila među-funkcijska te je za implementaciju mjere bilo nužno promijeniti način rada kroz nekoliko različitih organizacijskih cjelina. Zbog toga je u implementaciji LeaNcO projekta u Podravki direktno bilo uključeno više od 50 zaposlenika.

Implementacijom spomenutih 17 mjera u procesima financija, administracije i izvještavanja ostvarene su planirane uštede u iznosu od 24 milijuna kuna na godišnjoj razini i to zbog efikasnijeg korištenja resursa te uštede u raznim materijalnim troškovima.

Većina LeaNcO mjera zahtijevala je uvođenje novih IT rješenja, kojima bi se ubrzali pojedini procesi, primjerice putem odvijanja procesa u e-obliku kroz e-Obrazac. S tim u vezi uvedeno je nekoliko novih e-Procesa te novih funkcionalnosti SAP-a.

Organizirana je i nova organizacijska cjelina, e-Pisarnica, za upravljanje poštom, odnosno dokumentacijom koja će se od sada čuvati u digitalnom obliku.

Implementacija mjera obuhvaćala je i ukidanje velikog broja nepotrebnih izvještaja te ukidanje četiri društva unutar Grupe Podravka (Lero d.o.o., Koti nekretnine d.o.o., Podravka Inženjering d.o.o. i Poni d.o.o.).

Implementacija pojedinih LeaNcO mjera provodi se i na ostala poduzeća Grupe Podravka što će zasigurno dovesti do novih, značajnih ušteda, uvjereni su u Podravki.