alkaloid-skopje-midiAlkaloid od siječnja do prosinca 2015. ostvario porast konsolidirane prodaje za 6%, konsolidirana neto dobit porasla za 8%, a uloženo je više od 16 milijuna eura.

Prema nerevidiranom pojedinačnomu i konsolidiranom izvješću o dobiti, Alkaloid AD Skoplje pozitivno je poslovao u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. godine.

Ukupna konsolidirana prodaja za razdoblje siječanj – prosinac 2015. prema nerevidiranome konsolidiranom izvješću o dobiti iznosi 127,5 milijuna eura, što je 6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

K tome, za 10% je povećan i konsolidirani izvoz. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA-pokazatelj) porasla je za 2% i iznosi 18,7 milijuna eura, pri čemu konsolidirana neto dobit iznosi 10,8 milijuna eura, što pak predstavlja povećanje od 8%.

Od siječnja do prosinca 2015. ostvarena su i ulaganja u dugotrajnu imovinu (investicije) u ukupnom iznosu od 16,02 milijuna eura.