Asseco SEE objavio istraživanje o digitalnoj transformaciji banaka

assecoAsseco SEE, jedna od najvećih informatičkih kompanija u području razvoja i implementacije vlastitih programskih rješenja i servisa u regiji jugoistočne Europe uključujući i Tursku, objavila je rezultate istraživanja provedenog među bankarima iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Slovenije i Srbije o procesima digitalizacije u njihovim bankama.

Istraživanje je provedeno u periodu od rujna 2015. godine do travnja 2016. godine, a obuhvatilo je sljedeće aspekte digitalne transformacije u bankama: strategija i izazovi, kanali, korisničko iskustvo, tehnologije i konkurenti.

Ključni zaključci proizašli iz istraživanja su:
– Banke su svjesne važnosti digitalne transformacije u kojoj se susreću s različitim izazovima među kojima je budžet najčešće ograničavajući faktor i to kod 50 posto banaka.
– Banke se sve se više okreću digitalnim kanalima, iako tradicionalni kanali i dalje igraju važnu ulogu u komunikaciji s klijentima: 94 posto banaka koristi lokalne poslovnice u komunikaciji s klijentima dok samo 54 posto banaka ima mobilna bankarstva optimizirana za pametne telefone/tablete.
– Krajnji cilj banaka je jednako korisničko iskustvo kroz sve kanale. Ipak, 81 posto banaka i dalje ne nudi mogućnost započinjanja aktivnosti kroz jedan, a završavanja kroz drugi kanal.
– Da bi zadržale postojeće i privukle nove klijente banke najviše ulažu u razvoj mobilnih plaćanja, sinkronizaciju kanala i usluge vezane za analitiku izdataka u stvarnom vremenu.
– Svojim najvećim konkurentima u budućnosti banke smatraju kartične kuće (59 posto njih) telekome (51 posto) i društvene mreže (27 posto).

Detaljni rezultati istraživanja dostupni su na linku.