roto-dinamic-wideAgencija za zaštitu tržišnog natjecanja objavila je da ne postoji kontrola Agrokora, bilo izravno, bilo preko njegovih povezanih društava, nad Roto Dinamicom pa je tako isključena koncentracija poduzetnika

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) priopćila je u petak da nije utvrdila kapitalnu i personalnu povezanost između Roto Dinamica i Agrokora.

AZTN je istražio moguću kapitalnu i personalnu povezanost zagrebačkog poduzetnika Roto Dinamic i njegovih povezanih poduzetnika s poduzetnicima u sastavu koncerna Agrokor koja bi, u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, predstavljala koncentraciju poduzetnika, kaže se u priopćenju.

Na temelju provedenog istraživanja, očitovanja stranaka, te isprava nadležnog trgovačkog suda, AZTN nije utvrdio postojanje kontrole Agrokora, bilo izravno, bilo preko njegovih povezanih društava, nad Roto Dinamicom i njegovim povezanim poduzetnicima, pa tako ni postojanje koncentracije poduzetnika koja bi se u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja trebala prijaviti AZTN-u radi njezine dopuštenosti i ocjene njezinih učinaka na tržištu. (H)