Badel 1862: Ne postoje rizici od aktivacije stečajnog postupka

badel1862U odnosu na učestale medijske napise koji u posljednje vrijeme insinuiraju neistine o statusu društva Badel 1862 d.d., Uprava Društva ovim putem daje obavijest kupcima, dobavljačima i cjelokupnoj investicijskoj javnosti o istinitom i realnom stanju.

Postupak predstečajne nagodbe nad Društvom je otvoren 23. travnja 2013. godine zato što je radi dugogodišnjeg poslovanja s gubicima, tijekom 2013. godine, ugrožena kapitalna adekvatnost i Društvo dovedeno u stanje akutne nelikvidnosti.

Nakon provedenih mjera operativnog i financijskog restrukturiranja Društvo je stabiliziralo tekuće poslovanje te za 2015. godinu iskazalo dobit od 12,38 milijuna kuna, dok u prvom polugodištu ove godine Društvo bilježi dobit u iznosu od 10,96 milijuna kuna.

Novčani tokovi Društva u posljednje tri godine su uravnoteženi tako da se sve obveze prema zaposlenicima, vjerovnicima i državnom proračunu izvršavaju na datum dospijeća. Društvo nakon datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe nema dospjelih, a neizmirenih financijskih obveza.

Radi izvršenja dokapitalizacije, koja je nužan uvjet uspješne provedbe postupka predstečajne nagodbe, Društvo je uz suglasnost državnih institucija otvorilo javni poziv za odabir strateškog investitora.

Nakon drugog kruga prikupljanja obvezujućih ponuda, u skladu s kriterijima koje je usvojilo državno Povjerenstvo za ocjenu mjera restrukturiranja, a na temelju evaluacije ponuda izvršene u suradnji s neovisnim strateškim konzultantima, Društvo je donijelo odluku kojom se daje preporuka za odabir najbolje ponude kojom se jamči dugoročna opstojnost Društva. Uvažavajući činjenicu da je Društvo u većinskom državnom vlasništvu, tako da je Republika Hrvatska većinski dioničar, nužno je da državne institucije donesu odgovarajuće odluke čije će donošenje omogućiti nastavak procesa pripreme ročišta vjerovnika za sklapanje predstečajne nagodbe.

Pod pretpostavkom pravovremenog postupanja državnih tijela i institucija te pridržavanja usvojenih kriterija u procesu odlučivanja, uvjereni smo kako ne postoje rizici i izravne opasnosti od aktivacije stečajnog postupka nad Društvom od strane bilo kojeg vjerovnika ili dionika u postupku predstečajne nagodbe.

Stoga je, u okolnostima potpuno stabilnog poslovanja i pozitivnih trendova tržišnog rasta, a u trenutku očekivanja donošenja odluke o odabiru strateškog investitora i sklapanja investicijskog ugovora o dokapitalizaciji, svaka tendenciozna insinuacija o predviđanju lošeg scenarija za društvo BADEL 1862 d.d. krajnje štetna kako za Društvo, dioničare, stakeholdere i zaposlenike, tako i za sam proces. (SEEbiz.eu)