Uprava Badela 1862, na čelu s Ivom Markotićem, donijela je odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju društva u okviru postupka predstečajne nagodbe.

Pozivaju se zainteresirani strateški partneri i investicijski ulagatelji na dostavljanje ponuda za ulaganje, odnosno strateško povezivanje, radi održivosti nastavka poslovanja i dokapitalizacije društva u cilju provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe.

Rok za dostavu ponuda je 18. svibnja 2015. godine. Prije dostave svojih ponuda, zainteresirani ponuditelji imaju pravo zatražiti sudjelovanje u postupku dubinskog snimanja (due diligence) koji će biti otvoren od 23. ožujka do 17. travnja 2015. godine.

Badel 1862 je u većinskom državnom vlasništvu (67,68 posto). U travnju 2013. nad društvom je otvoren postupak predstečajne nagodbe da bi u srpnju iste godine nastupio prekid postupka predstečajne nagodbe koji još uvijek traje.

S obzirom da je država većinski dioničar, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak je odlukom od 12. veljače imenovao Radnu skupinu za ocjenu mjera restrukturiranja društva Badel 1862 d.d. koju čine predstavnici Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Centra za restrukturiranje i prodaju.

Radna skupina ocijenila je da su se ostvarili preduvjeti za objavu Javnog poziva i dala suglasnost na sadržaj i njegovu objavu.

Osim toga, uprava Badela 1862 obavještava investicijsku javnost kako je u mirnim postupcima postigla nagodbe u financijski i statusno ključnim sporovima društva i to s Antom Perkovićem, dioničarom i bivšim predsjednikom uprave Društva, i društvom Bobita Co d.o.o. iz Čitluka iz BiH.

Mirnom rješavanju navedenih sporova društvo je, stoji u obavijesti, pristupilo u cilju eliminacije najvećih pravnih rizika, čije se rješavanje nametnulo kao preduvjet uspješne provedbe predstečajne nagodbe i osiguranja nužnog izvora dokapitalizacije.

Sklapanjem tih nagodbi konačno i u cijelosti se rješavaju svi statusni i ostali sporovi koji se vode između društva Badel 1862 d.d. i Ante Perkovića te njegovog sina Ivana Perkovića, čime je dodatno pojačana pravna sigurnost u postojeću vlasničku strukturu Badela 1862 d.d.

Također, nagodbom je u mirnom postupku riješeno pitanje dugogodišnjeg spora s društvom Bobita Co d.o.o. te sporne tražbine u iznosu od 229 milijuna kuna prijavljene u postupku predstečajne nagodbe.

Uz to, i s Poljoprivrednom zadrugom i vinarijom Dingač sporazumno su riješeni svi međusobni sporni odnosi te je postignut dogovor oko povlačenja spornog potraživanja PZ Dingač u iznosu od 68 milijuna kuna prijavljenog u postupku predstečajne nagodbe.

Time su stvorene pretpostavke za novu dugoročnu suradnju između zadrugara i proizvođača vina s Pelješca i društva Badela 1862.

Rješavanjem tih ključnih spornih odnosa u mirnim postupcima, kao i drugim nagodbama sklopljenim unazad godinu dana kojima su riješene prioritetne tražbine koje su opterećivale društvo, bitno su, ističu u Upravi, umanjeni pravni rizici te ostvareni preduvjeti za provedbu Javnog poziva za prikupljanje ponuda za dokapitalizaciju društva u okviru postupka predstečajne nagodbe. (Lider)