Barilla, talijanska prehrambena kompanija ove je godine povećala profit za 14 posto, za što je u najvećoj mjeri zaslužan rast prodaje, smanjeni troškovi marketinga i niži troškovi financiranja.

Barilla-tjestenine-midiKompanija je ostvarila neto dobit od 143,7 milijuna eura u 2015. godini, što je za 14,4 posto više u odnosu na godinu ranije, kada je neto dobit iznosila 125,5 milijuna eura.

Operativna dobit je porasla za 6,4 posto na 308,4 milijuna eura uuslijed manje potrošnje na marketing i logistiku.

Prihodi Barille su porasli za 3,9 posto na 3,38 milijardi eura.

“Dobar novčani tok generiran u 2015. godini omogućit će nam daljnje smanjenje neto duga, koji je pao na 170 milijuna u odnosu na 250 milijuna u 2014. godini. To nam daje dobru pretpostavku za budući rast”, izjavio je Guido Barilla.