snizenje cijena mlijekaOd četvrtka 20.8.2015. sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži BILLA snižava cijene.

Stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži cijene svih pakiranja mlijeka i mliječnih proizvoda u Billa supermarketima, u kojima je do sad bila uključena povratna naknada, bit će umanjene za iznos naknade od 0,5 kn za povratnu ambalaže.