Indeks pouzdanja potrošača (koji se izražava u indeksnim bodovima kao razlika postotka pozitivnih i negativnih odgovora potrošača na pitanja o očekivanjima i ocjeni vlastite financijske perspektive i opće gospodarske situacije) na području EU i dalje pokazuje prevladavajući pesimizam, ali se pozitivni trend njegova ublažavanja nastavlja

Naime, podatak za travanj koji je objavila Europska komisija za područje EU (-3,6), pokazuje napredak u odnosu na prethodni mjesec i u odnosu na prošlu godinu.

Indeksi za pojedinačne države još nisu dostupni za travanj, ali ne očekujemo veće promjene u odnosu na podatke iz ožujka. Drugim riječima, očekujemo da će Hrvatska i dalje nastaviti pokazivati trend poboljšanja, ali će i dalje ostati među članicama EU s najlošijim pozicijom indeksa.

Naime, u ožujku je indeks pouzdanja hrvatskih potrošača iznosio -14,6 i bio je najniži nakon Bugarske i Grčke. Pritom je pozicija Hrvatske bila čak i lošija u odnosu na onu godinu dana prije (kada je više zemalja imalo lošiji indeks od Hrvatske: Bugarska, Mađarska, Grčka, Slovenija, Rumunjska).

Kod većine članica prevladava pesimizam odnosno samo njih osam je u ožujku imalo indeks iznad nule (Njemačka, Malta, Češka, Danska, Luksemburg, Švedska, Nizozemska, Finska), pri čemu je najveći imala Finska (+24,7). Daleko najmanje pouzdanja u pozitivne pomake u viđenju vlastitih financija i općega gospodarskog stanja i dalje su imali stanovnici Grčke (-71,5).

Iako Hrvatska ostaje među pesimističnijim članicama, pozitivan moment je da indeks ipak pokazuje poboljšanje u vremenu, što je u skladu s gospodarskim oporavkom i oporavkom osobne potrošnje koji je vidljiv posljednje dvije godine.

No, doza pesimizma potrošača ostaje zbog sporog oporavka tržišta rada koji povlači i dozu nesigurnosti budućih dohodaka.