cigarete-kupac-midiZbog povećanja trošarina za duhanske proizvode, u travnju će kutija cigareta biti skuplja za 43 centa.

Na sjednici Vlade izdana je uredba o promjenama uredbe određenja iznosa trošarina ta cigarete. U zakonu stoji da će se trošarina povećati s 83 na 86 eura.

Uzimajući u obzir više trošarine i izračunane prosječne maloprodajne cijene cigareta, Vlada je u uredbu dodala iznos specifične trošarine i stupanj proporcionalne trošarine. Specifična trošarina iznosi tako 0,43 eura za kutiju cigareta, a proporcionalna trošarina 45,63 posto maloprodajne cijene. (SEEbiz)