Diona je jedan od najstarijih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj.

Počeci današnje Dione sežu u davnu 1947. godinu kada je osnovano poslijeratno trgovačko poduzeće Zvijezda koja se sredinom 1970-ih godina udružuje s Trgoprometom u jedinstveno poduzeće Slavija.

Deset godina kasnije Slavija se udružuje s PPK – Zagreb, što predstavlja početak današnje Dione.

Od 2003. godine Diona je u sustavu Gavrilović grupacije te se od tada do danas širila i izvan Zagreba akvizicijom manjih, lokalnih lanaca kao što je Merkur Rab na Rabu i Istracommerce u Istri. Diona danas broji 200-tinjak prodavaonica, od čega je 100 u Zagrebu.