Ovogodišnji dobitnici nagrade za društveno odgovorno poslovanje Indeks DOP-a su AD Plastik u kategoriji velikih poduzeća, HiPP Croatia kod srednjih, Media Val kod malih te Odašiljači i veze (OiV) u kategoriji javnih poduzeća. Nagrade su im uručene na konferenciji o društveno-odgovornom poslovanju koju su organizirali Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) i Hrvatska gospodarska komora (HGK). Nagrade se dodjeljuju poduzećima za najbolja postignuća u društveno odgovornom poslovanju, a među njih više od 100 dodijeljeno je devet nagrada.

Heineken Hrvatska dobio je nagradu u kategoriji odgovorne politike i prakse u radnoj okolini, a Ericsson Nikola Tesla u kategoriji odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem. U kategoriji društveno-odgovornih odnosa sa zajednicom nagrada je uručena DVOKUT-ECRO-u, a u kategoriji društveno odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava nagradu je dobila Ina, dok je nagrada za najveći napredak otišla u ruke tvrtke Vinag.

“Svi dobitnici Indeksa DOP-a ističu se ugradnjom društveno odgovornih praksi u svoje poslovanje te integracijom ciljeva održivosti u svoje poslovne strategije. Svojim izvrsnim primjerima u poslovnoj odgovornosti, ali i izgradnji odnosa s dionicima, razvoju napredne radne okoline, posebnom brigom za okoliš te zalaganjem za ljudska prava potvrđuju da je odgovornost danas nedjeljivi dio njihovog liderstva”, izjavila je ravnateljica HR PSOR-a Mirjana Matešić.

Ovogodišnja glavna tema konferencije bila je vezana uz klimatske promjene. Direktorica sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Šćulac Domac ukazala ja na važnost brige za okoliš pozivajući se na znanstveno istraživanje skupine mediteranskih stručnjaka za klimu i promjene u okolišu prema kojemu klimatske promjene imaju daleko veći utjecaj na mediteranskom području nego u drugim dijelovima svijeta.

“U Mediteranu je temperatura porasla 1,5 Celzijevih stupnjeva u odnosu na predindustrijsko razdoblje, dok je globalni prosjek 1,1 stupanj, što nameće brojna pitanja, ali i ono najvažnije – jesmo li u Hrvatskoj spremni za klimatske promjene? Svi mi koji se bavimo društveno odgovornim poslovanjem moramo početi nuditi konkretne odgovore i jače inzistirati na rješavanju tog pitanja”, poručila je Šćulac Domac otvarajući 11. konferenciju o DOP-u.

DUG BUDUĆIM GENERACIJAMA
Predsjednica upravnog vijeća HR PSOR-a Ivana Budin Arhanić kazala je kako je iznimno zadovoljna odazivom gospodarstva jer je više od 100 tvrtki ispunilo upitnik Indeksa DOP-a. “U traganju za razvojnim putevima koji bi uravnotežili poslovni uspjeh i zaštitu okoliša, HR PSOR već 23 godine aktivno djeluje na stvaranju okvira održivog razvoja. Važno je da taj okvir bude poticajan za one poduzetnike koji imaju pozitivan odnos prema okolišu i društveno odgovorno posluju”, rekla je Budin Arhanić, dodavši da se klimatskim promjenama ne bavimo dovoljno ozbiljno.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman pohvalio je nastojanja HR PSOR-a i HGK da putem konkretnih aktivnosti pridonesu što učinkovitijem ostvarenju ciljeva održivog razvoja u sklopu Agende 2030. “Suština te svjetske razvojne agende odražava se već u njenu nazivu – Promijenimo naš svijet. Predstavlja ključnu globalnu političku platformu za provedbu održivog razvoja, a to je ključno pitanje, svojevrsno biti ili ne biti čovječanstva. Hrvatska je u skupini država koja se snažno zalagala da ciljevi održivog razvoja budu univerzalnoga karaktera i te ciljeve promatramo kao bazu za vlastiti razvoj. Tijekom svih faza izrade ciljeva zalagali smo se za vladavinu prava, dobro upravljanje, zaštitu prava ranjivih skupina te zaštitu mora i oceana. Sa zadovoljstvom možemo ustvrditi da su sva ta područja našla svoje mjesto u agendi. Njome smo kolektivno iskazali odlučnost da u idućim godinama čovječanstvo oslobodimo siromaštva, a svoj planet učinimo sigurnim”, naglasio je Grlić-Radman, osvrnuvši se i na hrvatski Dobrovoljni nacionalni pregled rezultata provedbe 17 ciljeva, u koji je HGK uključila i primjere dobre prakse domaćih tvrtki.

Izaslanik Predsjednice RH Darko Tipurić istaknuo je da će ova konferencija dodatno ojačati praksu društveno odgovornog poslovanja koje je neodvojivo od korporativnog upravljanja. “Ono je ključ za ostvarivanje ravnoteže između ekonomskih ciljeva i interesa šire zajednice. EU je prepoznala važnost konvergencije DOP-a i korporativnog upravljanja kao ključnoga elementa izgradnje povjerenja građana prema jedinstvenom tržištu. Indeks DOP-a učinio je pionirske korake po tom pitanju, ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Naše tvrtke trebaju unaprijediti svoje prakse, formalizirati ih i poslati jasnu poruku da rade u interesu svih, na stvaranju društvene vrijednosti, a ne samo profita. Tu mora pomoći i država stvaranjem regulatornog okvira i osnaživanjem institucija. To je dug našim budućim generacijama”, zaključio je Tipurić.