Država intervenira na tržištu svinjskog mesa

Vlada je donijela odluku o posebnoj interventnoj mjeri u sektoru proizvodnje svinjskog mesa, kojom se uvodi sufinanciranje otkupa utovljenih svinja

Subvencija se uvodi zbog ozbiljnih poremećaja na tržištu, smanjenja cijena tovljenika i opasnosti da bi smanjeni obujam proizvodnje u idućem razdoblju prouzročio još veće poremećaje.

Sredstva će se isplatiti otkupljivačima koji na javnom natječaju ponude najpovoljnije uvjete glede visine naknade i planiranog broja otkupljenih grla te preuzmu obvezu da dobiveno meso neće staviti na tržište najmanje tri mjeseca od dana zaključenja ugovora o otkupu.

U slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu te u skladu s osiguranim sredstvima državnog proračuna, Vlada može na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda propisati posebne interventne mjere za poljoprivredne proizvode, između kojih i za svinjsko meso.

Vlada je donijela i odluku o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koja se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a iznosi 200 hektara. U maksimalnu površinu uračunavaju se sve površine poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba kupila od države po ranije provedenim natječajima.