HGK: Optimizam u trgovini raste

Pozitivni trendovi u prometu u trgovini na malo osjetit će se već u studenom i nastaviti u prosincu zbog tradicionalne prosinačke kupovine, tvrdi Ivan Damir Anić iz Ekonomskog instituta.

Na današnjoj sjednici Vijeća Udruženja trgovine pri HGK, Predsjednica Udruženja Ljerka Puljić, istaknula je važnost isticanja pozitivnih trendova u djelatnosti trgovine na malo, ističući kako je upravo trgovina prva u kontaktu s potrošačima te osjeti svaku promjenu u njihovim navikama odnosno odmah reagira na očekivanja potrošača. Optimizam potrošača nužno je javno popularizirati, budući je potrošnja važna spona u zatvaranju ali i pokretanju novog gospodarskog ciklusa.

Dr.sc. Ivan Damir Anić, iz Ekonomskog  instituta održao je prezentaciju na temu “Aktualna kretanja u trgovini : očekivanja potrošača i poslovni optimizam”.  U trgovini na malo u ovoj godini najlošije razdoblje je prošlo jer se očekuju pozitivni trendovi koji će se osjetiti u prometu u trgovini na malo već u studenom te nastaviti u prosincu zbog tradicionalne prosinačke kupovine. Pozitivni vjetrovi sa zapada koji pokazuju rast prometa u trgovini na malo u zadnja tri mjeseca prema najavama osjetit će i trgovci na domaćem tržištu. Naime, uvažavajući aktualnu gospodarsku situaciju u trgovini na malo prema  indeksima prometa po trgovačkim strukama uočeno je da su različito pogođene pojedine trgovačke struke te da nisu svi jednako pogođeni krizom. Dosadašnji podaci pokazuju da trgovci mješovitom robom posljednjih mjeseci bilježe blag rast u prometu. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju za djelatnost trgovine na malo (G 47) pokazuje i rast zaposlenosti te rast broja prodavaonica odnosno da se veliki trgovački lanci i dalje razvijaju te otvaraju nova prodajna mjesta i zapošljavaju novu radnu snagu. Nedvojbeno je kako je aktualna gospodarska situacija na tržištu dovela do određenih promjena u navikama potrošača te da se kupci ponašaju racionalnije, ali je poželjno pozitivnijim javnim komuniciranjem potaći njihov optimizam. Promotivne aktivnosti jedan su od važnih alata za pozitivno poslovanje u vrijeme recesije istaknuo je Anić.

Martina Soršak Susović iz agencje  Hendal prezentirala je HLIPO-indeks poslovnog optimizma, HIO-indeks optimizma stanovništva te indeks zadovoljstva trgovačkim lancima. Naglašeno je kako je poslovni optimizam izuzetno  osjetljiv na društvene promjene i kretanja te da  je u zadnja četiri mjeseca uočen oporavak uz napomenu da HLIPO indeks za djelatnost trgovine raste. Istaknuto je da i kod indeksa optimizma stanovništva prisutan pozitivan trend. Analiza Hendalovog indeksa zadovoljstva trgovačkim lancima kontinuirano pokazuje zadovoljstvo potrošača te da su najzadovoljniji radnim vremenom te lokacijom prodavaonica.