HUP: “Ne prihvaćamo krizu kao normalno stanje”

Na tradicionalnom predblagdanskom susretu gospodarstvenika, članova Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), predstavljeni su najnoviji rezultati HUP Skora koji mjeri provedbu ekonomskih politika, odnosno potrebnih reformi.

HUP Skor ukazuje na poziciju Hrvatske u odnosu na 11 novih članica Europske unije (Estonija, Litva, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Bugarska i Rumunjska).

Ukupna vrijednost HUP Skora za prosinac 2014. iznosi tek 32 od mogućih 100, što je daleko ispod prihvatljivog minimuma od 50, a pritom je ovaj rezultat lošiji i u odnosu na 2013. godinu kada je ukupni Skor iznosio 33.

Od 12 područja koja se prate u HUP skoru čak sedam je loše rangiranih koja bilježe vrijednosti niže od 33 ili ispod trećine maksimalnog skora.

Najlošije ocijenjena područja su: Produktivnost i konkurentnost, Fiskalna konsolidacija, Pravosuđe i Tržište rada.

Područje “Produktivnost i konkurentnost” ostvarilo je pad na 18 bodova u odnosu na 26 iz 2013. (značajan negativan utjecaj imala je promjena cijene plina i električne energije), “Opterećenje gospodarstva” s 39 palo je na 35 bodova (porastao je omjer poreza i doprinosa prema BPD-u), “Investicijske i poslovne barijere” pale su s 38 na 30 (novi zakon o građenju imao je dva efekta: poboljšanje u skoru “Javne administracije” zbog skraćenja roka za dobivanje dozvola i pogoršanje u skoru “Investicijskih i poslovnih barijera” zbog povećanja broja procedura), a “Ponuda kapitala” zabilježila je pad s 39 na 31.

Pozitivni pomaci ostvareni su na području “Javne administracije” – s 44 na 54 (zbog značajnog skraćenja rokova za izdavanje građevinskih dozvola u Zagrebu, s time da se za četiri mjesta pogoršao pokazatelj broja dana za pokretanje posla, sa 60 na 56) i “Poticanje investicija” s 28 na 35 (porast izravnih stranih ulaganja).

“Od početka mjerenja HUP Skor se kreće oko vrijednosti 33, tj. oko jedne trećine u odnosu na maksimalnu vrijednost 100. To upućuje na trajnost strukturnih slabosti hrvatskog gospodarstva. I HUP Skor pokazuje da je Hrvatska zaglavljena u strukturnoj zamci”, naglasio je glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

Najnovije rezultate HUP Skora komentirala je i Gordana Deranja, predsjednica HUP-a: “HUP skor ne pokazuje koliko ostajemo za najrazvijenijim zemljama; on pokazuje koliko zaostajemo za zemljama koje su kao i mi prolazile tranziciju. I one nas ostavljaju iza sebe jer se za razliku od nas mijenjaju.”

U svom uvodnom obraćanju članovima HUP-a Deranja je poručila kako si Hrvatska više ne može priuštiti niti jednu, a kamoli još nekoliko izgubljenih godina.

“Od Vlade očekujemo da s reformama započne odmah, kao da je 2015. prva, a ne zadnja godina mandata. Isto očekujemo i od sljedeće Vlade. Od svih političkih aktera očekujemo odgovornost i spremnost da naprave i podrže sve što je potrebno da se promijeni sadašnje stanje. Dug na koji već dugo živimo neće nestati, a kredite ćemo svi vraćati. I sad je već jasno: našoj djeci u nasljeđe umjesto vrijedne imovine ostavljamo ogromne dugove. To nije normalno i tako ne bi trebalo biti. Zato ne prihvaćamo krizu kao normalno stanje.”, poručila je predsjednica HUP-a.