Na Izvanrednoj Skupštini HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika izabrano je novo vodstvo Udruge, predstavnici u Skupštini te kandidati za Vijeće članica, Nadzorni i Izvršni odbor. Za predsjednika Udruge izabran je Igor Škrgatić, vlasnik tvrtke BE-ON Savjetovanje d.o.o., a zamjenik predsjednika je Hrvoje Soldan, vlasnik tvrtke Asi d.o.o.

HUP- Udruga malih i srednjih poduzetnika najveća je udruga od 30 granskih udruga koje djeluju unutar HUP-a, a mali i srednji poduzetnici čine više od 99% ukupnog broja poduzetnika, zapošljavaju gotovo tri četvrtine svih zaposlenih u poslovnim subjektima i generiraju tri petine ukupnog prihoda. Važnost malog i srednjeg poduzetništva u RH zaslužuje aktivnu udrugu koja će kvalitetno zastupati njihove interese unutar HUP-a, prema javnosti i svim ostalim dionicima, a ujedno raditi i na boljoj međusektorskoj suradnji.

Članovi najvećeg Izvršnog odbora, ujedno su i dopredsjednici Udruge: Andrija Lalić (Apipharma), Boris Antunović (Tehnoekspert d.o.o.), Danko Sučević (Infokorp d.o.o.), Davorin Štetner (Kreator TV), Ivan Bračić (PIP d.o.o.), Ivan Senčar (Euro-Unit d.o.o.), Ivan Varat (Nobilis Expo), Jasmina Cvetković (Aurora colapis), Jerko Filipović (Intel Plan), Josip Rupčić (Naval Agent d.o.o.), Luka Vrga (Koleks), Ljubica Vugrek (Elcon Varaždin d.o.o.), Manuela Šola (Komunikacijski laboratorij), Mario Sekulić (Pinero d.o.o.), Mira Hajdić (Elekta-C d.o.o.), Mislav Munivrana (Ekotaxi), Mislav Sunara (Smartivo), Petar Šimić (Primacošped d.o.o.), Rikard Lumezi (AdriaBiz j.d.o.o.), Sadmir Hošić (Globalni Servis), Silvano Vlačić (Vlastelini d.o.o.).

Igor Škrgatić diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a obrazovanje nastavlja na postdiplomskom studiju Organizacija i management na Ekonomskom fakultetu. Posljednjih 15 godina karijere proveo je na odgovornim funkcijama u bankarstvu i financijama, između ostalog kao Project Manager u Privrednoj banci Zagreb i član Uprave Triglav osiguranja. Posjeduje licence Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, brokera i zastupnika u osiguranju. U radu Hrvatske udruge poslodavaca sudjelovao je kao dopredsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika, predsjednik Koordinacije nebankarskih institucija na financijskom tržištu i predsjednik odnosno dopredsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba. Sa suprugom Sabine Gradištanac Škrgatić je vlasnik i direktor Be-On savjetovanja, licenciranog kreditnog posrednika specijaliziranog za financijsko restrukturiranje građana i poduzetnika.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!